Výpis dovedností

Zzz - Boj se zbraní - zbraně na dálku

Zzz - Boj zbraní - kontaktní zbraně

Zzz - Božská léčba

Zzz - Ceremonie

Zzz - Dolování a archeologie

Zzz - Druhý dech

Zzz - Hledání skrytých zřídel

Zzz - Jed na míru

Zzz - Magické probuzení (kouzelník)

Zzz - Magie

Zzz - Mysticismus

Zzz - Náklonnost boží

Zzz - Nástrahy a mechanismy

Zzz - Odolnost

Zzz - Otevření éterické brány

Zzz - Ovládnutí živlu

Zzz - Páčení zámků

Zzz - Padělání

Zzz - Pasti

Zzz - Píše král, pokloň se!

Zzz - Plavání

Zzz - Požehnání

Zzz - Přišpendlení

Zzz - Šifrování