Magické nauky

Dovednost vypovídající o znalostech a moci každého mága.

1:  Umožňuje pracovat s kouzly 1. úrovně.

     Opravňuje užívat titul Učeň magických umění (UMU).

2:  Umožňuje pracovat s kouzly 2. úrovně.

     Opravňuje užívat titul Mladší mág.

3:  Umožňuje pracovat s kouzly 3. úrovně.

     Opravňuje užívat titul Starší mág.

4:  Umožňuje pracovat s kouzly 4. úrovně.

     Opravňuje užívat titul Arcimág.

 

(dovednost mágů)

(učí mistr mág)