IV Teologie

Stěžejní dovednost každého kněze.

I. - Stupeň dovednosti umožní:

II. - Stupeň dovednosti umožní:

III. - Stupeň dovednosti umožní:

IV. - Stupeň dovednosti umožní:

Teologie se zabývá shromažďováním informací o veškerých božstvech. Rovněž jak je v jednotlivých stupních dovednosti psáno, umožňuje vykonávat nejrůznější úkony, ty jsou pro svou komplikovanost popsány zvlášť v pravidlech povolání.

 

(učí mistr kněz)