Antimagie

Dovednost poskytující ochranu před magickými bojovými efekty.

Na vlastníkovy této dovednosti je permanentně udržován efekt "Antimagie". Pokud bude tento efekt spotřebován, sám se ihned obnoví po skončení boje.

 

Definice magického bojového efektu “Antimagie”:

Znamená ochranu před prvním negativním magickým bojovým efektem v boji. Efekt trvá maximálně 1 hodinu od momentu seslání.

“Antimagie” se hlásí v momentě jejího seslání. Pro negaci zranění (spotřebování efektu “Antimagie”) se používá heslo "Odolal".

Každá hráčská postava na sobě může mít pouze jeden efekt “Antimagie”.

“Antimagie” nechrání proti kouzlům které nejsou magické bojové efekty.

 

(dovednost válečníků)

(učí mistr mág)