Souznění s hvozdem

Schopnost Udržovatele tradic udržovat pouto s Hvozdem prostřednictvím probuzených stromů. Pouto se stromy umožňuje učit se kouzlům a čerpat z nich magickou energii.

Za každou úroveň dovednosti postava dokáže probudit jeden strom a vytvořit s ním pouto. Z tohoto stromu pak může pomocí krátkého rituálu až 2x za den čerpat energii (minimálně 1x denně, jinak pouto zmizí a musí být utvořeno znovu). Probuzení stromu a vytvoření pouta trvá 6 minut, čerpání z každého stromu 3 minuty.

Stromy od sebe musí být vzdáleny minimálně 50 metrů (dlouhých kroků) a minimálně 10 metrů od stromů jiných druidů. Za jednu úroveň archetypu lze standardně získat cca 3 úrovně dovednosti.

Postava se může učit:

• na II. úrovni archetypu kouzla s efekty první úrovně

• na III. úrovni archetypu kouzla s efekty druhé úrovně

• na IV. úrovni archetypu kouzla s efekty třetí úrovně