Svitky

Dovednost ukládat do svitků kouzla z oboru magie bojových efektů.