Výpis ras

*Jiná rasa (je nutné informovat organizátory)

Arachnir

Astrál (lze zvolit jen po dohodě s organizátory)

Člověk

Dryáda

Džin (lze zvolit jen po dohodě s organizátory)

Elf

Empatic

Goblin

Hobit

Kočkočlověk

Ork