Lektvary

Schopnost vařit a míchat kouzelné lektvary různých druhů a moci. Od léčivých lektvarů přes jedy, masti a všemožné mixtury umožňující dosáhnout nadlidskou sílu, rychlost nebo i skrýt před zraky zvědavých. 

  1. Dokáže vyrobit lektvary první úrovně a katalyzátory

  2. Dokáže vyrobit lektvary druhé úrovně

  3. Dokáže vyrábět lektvary třetí úrovně za pomocí infuzní aparatury