Frakce 2024

Alchemická Dílna a Osvícený Cech Alchymistický

Alchemickou Dílnu v roce 1521 založili alchymisté Celestýn a půlgoblin Zmatmysl za štědré finanční pomoci dvou gelreánských šlechticů a filantropů - hraběte Wilhelma XII. Nethlenského, brožovského soudce, a barona Zachariáše Suda ze Sornské vinice.

Dílna je otevřena široké veřejnosti a nabízí lektvary, amulety a stříbření zbraní. Výroba je zakázková, ale nejběžněji poptávané lektvary je snaha mít skladem. Dále nabízí možnost kontraktů ,jenž vám mohou zaručit finanční, materiální či jakoukoliv jinou podporu kterou zrovna potřebujete. Též nabízí ranhojičské, mágské, druidské služby a výkup surovin všeho druhu. Převážně pak bylin a esencí.

Kolegům alchymistům pak za symbolický poplatek umožňuje využít plně vybavené laboratoře pro jejich výrobu či experimenty, sehnat zde na to případně materiál, a prostřednictvím Dílny lze také prodat vlastní výrobky. Zájemce se také může přidat do Osvíceného Cechu Alchymického, který sdružuje alchymisty, kteří chtějí bádat jak pro obecné blaho Brožova, tak pro rozšíření svých vlastních vědomostí na hranice možností. (Dílna je subjekt spíše výrobně-obchodní, Cech pak výzkumný.)

Pro ne-alchymisty se však u nás také vždy najde místo, jelikož v našem kolektivu si každá přátelská duše ochotná být loajální a pracovitá vyslouží náš respekt, a ten dokážeme náležitě ocenit nejen slovem.

Příjímání nových členů: Ano

Kontaktní osoba: Marek Lavička (herně Celestýn)

 

Brožovská průzkumná četa

Frakce složená z Brožovských dobrodruhů, které již nebavilo prozkoumávat nebezpečná místa s náhodnými cizinci, na které se nemohli spolehnout a nevěděli zda jim po výpravě nepřistane kudla v zádech kvůli pár fufňům co v ruinách nalezli. Brožovská dobrodružná četa je založena na myšlence přátelství, spolupráce a poznání. Naše frakce se primárně zaměřuje na průzkum prastarých ruin, plnění úkolů, zabíjení monster a zkoumání Astrálu. Věříme, že existence Astrálu je pro Brožov největším nebezpečím a snažíme se porozumět jak funguje a jak zabránit s ním spojeným hrozbám.

Skládáme se z členů různých ras a povolání, které se svými schopnostmi skvěle doplňují. Držíme vždy při sobě a jsme schopni za své bratry a sestry položit život.

Spojení našich schopností a přirozené zvědavosti nám pomáhá odhalit dosud neobjevenou tajemnou roušku Astrálu.

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: Kryštof Dio Broum

 

Brožovská knihovna (Knihovna)

Knihovna - vážená městská instituce shromažďující vědění.

Příjímání nových členů: Ne

Kontaktní osoba: Daniel "Daneas" Novotný

 

Cech obchodníků s tuřínem, právníků a bankéřů

Cech obchodníků s tuřínem vznikl jako volné sdružení přistěhovalců žijících na předměstí Brožova, které už nebavilo být věčně opomíjenými odpadky na okraji Brožovské společnosti bez nároku na zastání a příležitosti k výdělku. V čele organizace potom stanul Baron, široce respektovaný muž, který se staral o blaho komunity, zajišťoval klid a shovívavost ze strany městských autorit, a na oplátku požíval vážnosti a respektu, který se málokdo odvážil narušit. Jak postupně známost a prosperita cechu rostla, začal být ne-li respektován, tak minimálně nepřehlížen i institucemi města, až nakonec Baron Joshua zařídil oficiální uznání Cechu městem a sám zasedl v cechovní radě Brožova.

O obchodech Cechu se traduje mnohé, říká se, že za drobný poplatek vám seženou cokoli, bez ohledu na to, kdo to zrovna vlastní, dokážou kohokoli poslat na náhlou služební cestu, ze které se zpravidla nevrací, a obecně diskrétně poskytnout jakoukoli službu, o kterou nechcete žádat veřejně, nicméně vzhledem k nedostatku důkazů se nic neví jistě.

V posledních letech se Cechu velmi dobře daří, stále se sice najdou takoví, kteří se snaží jeho členy a obzvlášt Barona Joshuu obvinit z každého zločinu, který se v Brožově stane, ale protože se nikdy nic nedokázalo a zvlášť Garda se při těchto pokusech opakovaně a těžce zesměšnila, Cech se pomalu etabluje jako funkční součást Brožovského establishmentu. V poslední době se také aktivity cechu zaměřují na oblast práva, což vedlo k založení Cechu právníků, aby každý, kdo se cítí být nespravedlivě drcen okovanou botou slepého práva, našel u Cechu zastání a dovolal se spravedlnosti, případně potrestání těch, kdo mu ukřivdili. Poslední aktivitou je nedávné založení První Brožovské banky, díky čemuž se Brožov velmi rychle stal celosvětovou finanční velmocí a Cech tak spravuje poměrně podstatnou část finančních prostředků města.

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: Adam Nykles

 

Církev Světla Svatého

Spravedlnost je slepá, my však nikoli. Jsme svíčkou v temnotě. Jsme hradbou před silami zla. Jsme Průvodci na cestě životem. Světlo Svaté je náruč, radost, začátek cesty i její cíl. Kdo jsme? Jsme Světlonoši. A ty můžeš být jedním z nás. Jsme Církev, jež s otevřenou náručí vítá každého se srdcem na správném místě.

Příjímání nových členů: Ano

Kontaktní osoba: Levi

 

Garda

Popis frakce neuveden.

Příjímání nových členů: Ano

Kontaktní osoba: Rob

 

Ingandorská delegace

Zástupci Ingandorské federace v Brožově

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: David Kalbáč

 

Kaladorská Kapitula

Jsme diplomatičtí vyslanci Kaladorské Kapituly v doprovodu Kaladorského rytířského řádu Ordo Arcaneum.

Ve hře budeme především prosazovat mírová řešení nastávajících konfliktů, rytířské ctnosti a ochranu všem, kdo si jí zaslouží.

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: Dominik Žára

 

Karavana Khajiitů

Karavana Khajiitů je spolek původem z pouští Oblasti Asvalen z Dahirského Emirátu. Jsme kočovní obchodníci, kteří přitáhli do oblasti Brožova jako vyslanci Dahiru ve věcech politických a také ve vizi lehce vydělaného zlata prodejem nejrozličnějšího zboží: od exotického ovoce přes magické předměty až po otroky nebo informace.

Obchodujeme s komoditami po celém jižním a východním Tornelionu, nejspíše už jste o nás slyšeli. Nepřátele nemáme, jsme obchodníci řídící se pravidlem "Khajiit has wares if you have coin", takže si u nás svou cenu najde všechno a každý kdo jde kolem se se zájmem zastaví.

Bude nám velkou ctí s Vámi obchodovat, nebo jen prodiskutovat politické i nepolitické dění ve městě a na celém kontinentu.

Příjímání nových členů: Ano

Kontaktní osoba: Tomáš Novák

 

Keyband

Po dni plném zabíjení nestvůr, hromadění zlata a pronikání do tajů magických nauk je krásné se posadit k ohni, vytáhnout nějaký strunný nástroj a přenést se do hudební říše. A to jsme přesně my.

Příjímání nových členů: Ano

Kontaktní osoba: Fraglin

 

Konkláve

Jsme akademici, kteří provozují praktickou i teoretickou magii, protože ji považují za nástroj k dosažení svých cílů. Nikým a ničím nepohrdáme, rozhodně nelžeme a pracujeme na obnovení věhlasu mágů a magických nauk nejen v Brožově. Magie v našich rukách má šmrnc a styl. A rozhodně je ultimátní!

Příjímání nových členů: Ano

Kontaktní osoba: Jan Zpěvák / email: zpevak.j@gmail.com

 

Obchodní společnost Rudá Liška

Obchodní společnost Rudá Liška vznikla jako sdružení dobrodruhů žijících v Brožově, kteří si uvědomili, že nemá cenu riskovat svůj život pro pár fufňů na nebezpečných dobrodružstvích. Rozhodli se tedy, že si začnou vydělávat obchodem, založili si tedy kasíno. Brožovský lid byl z kasína nadšený a obchodníci si během pár dnů vydělali více peněz, než za svůj život kdy viděli. Tyto peníze využili na zakoupení lodi, která slouží převážně jako dopravní prostředek na daleké obchodní a diplomatické cesty.

Postupem času se do Rudé Lišky začalo přidávat velké množství nových členů z celého kontinentu, na které při svých cestách narazili.

Po několika dlouhých letech obchodování v Brožově se naše společnost stala oficiálně uznaným cechem. Zasloužila se také o vybudování Brožovského přístavu a revitalizaci pobřeží, čímž si získala správu nad lodní dopravou. A zároveň povolení a zdroje k budování lodní flotily.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: Dominik Kvasnička

 

Ordo Draconis

Rytířský řád snařící se o znovuobnovení zaniklé filosofie. Část řádu tvoří Brožovští starousedlíci, část šlechtici z Lathmory. Řád znovuzaložil odpadlík Ashinarského řádu, na základě nalezených fragmentů z dávných dob, Lord Shaataz von Karlsberg. Řád si skalde za cíl sjednotit lidskou rasu a vyvést ji z područí bohů. To se snaží dosáhnout nekompromisní doktrínou. Jeho nepřáteli jsou všichni kdo rozvracjí jednotu lidstva, kdo se klaní bohům, a všichni nelidé kteří odmítají uznat lidstvo jako vyvolenou rasu.

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: Radek Shaataz Nauš

 

Pirátské Království

Když nevíš; hoď si kostkou. Štěstina je dozajista na tvé straně. Hurayyyyy!!!

Příjímání nových členů: Ano

Kontaktní osoba: Mikuláš Michal

 

Smečka

Jsme smečka individuí z různých cest životem, které se potkaly v Brožově a jeho hvozdu. Nemáme politické ambice a nepřikláníme se ke světlu ani temnotě, na druhou stranu máme velmi rádi náš nový domov a pro jeho ochranu jsme ochotni udělat cokoli. Většina nás uctívá Klubíčko, neboť mnoho našich členů je ušatých a rádi si dobře žijeme, ale také dokážeme vystrčit drápy.

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: Craig

 

Tirme Taure

Ochránci lesa, Kruh Druidů, si dali za úkol vrátit harmonii a klid zpět do Hvozdu v Brožovské divočině. Jedná se o jednu z nejstarších skupin, které aktivně působí v Brožově a také nejstarší skupinu, která v současné době působí ve Hvozdě. Původně jsme byli Hraničáři, kteří vyslyšeli volání Srdce Hvozdu.

Během formování skupiny jsme chránili zrození Draka a přísahali ochránit přírodu a rovnováhu. Jako hraničářská skupina jsme bojovali a zavírali pozůstatky Temného Hradu, kde sídlilo prastaré zlo - Temný hraničář. Někteří z nás se vydali na cestu poznání Hvozdu, někteří šli dál svou.

V boji proti Dryádí královně Tirme Taure stáli jednohlasně na straně Brožova a kromě boje jsme zavírali trhlinu způsobenou Theolithem. Za to jsme získali jako "odměnu" postavení Druidismu, Mony a Satyra mezi zakázaná a potíraná náboženství. Nicméně, z důvodu falešného obvinění ze zrady během boje proti Dryádí královně, jsme museli naše jméno čestně obhájit a získat tak místo v Radě v zastoupení Hvozdu a lesa jako takového, aby již nedocházelo k dalším omylům.

Příjímání nových členů: Po předchozí domluvě

Kontaktní osoba: Anika / email: annacoubalova@gmail.com 

 

Výkonná moc pana místo držícího

Popis frakce neuveden.

Příjímání nových členů: Ne

Kontaktní osoba: Jan Šabach

 

Zaklínači

"Máte problém s nestvůrami? Obraťte se na nás a třeba najdeme nějaké řešení. Chcete odstranit politického soka, porazit skupinu rytířů nebo si třeba najmout osobního strážce - tak z toho nás vynechte!" 

Příjímání nových členů: Jen během hraní ve hře samotné

Kontaktní osoba: Thai (Kamil Stuchlík)

 

Zlatá pánvička

Renegáti, veteráni z arén, lidé utíkající před minulostí, zvědaví farmáři, pochybné existence, dobrodruzi… Celou tuto sortu lidí byste nalezli v uskupení zvaném Zlatá Pánvička. Vůdkyně a zakladatelka v jedné osobě, slovutná Gweras, zformovala tuto komunitu s jasnou vizí, Darovat lidem smysl existence. Členové Zlaté Pánvičky se díky jejich širokému spektru schopností věnují různým věcem: Od drobného obchodu přes žoldácké práce až po lov nestvůr. Samotná Gweras si udržuje přehled na veškerými aktivitami svých lidí a zařizuje kontrakty za vhodnou odměnu, protože zadarmo se ani špinavá pánvička nevydrhne. Momentálně se celé toto uskupení přesunulo do Brožova praktikovat svá roztodivná řemesla a nabízet různorodé služby.

Příjímání nových členů: Jen během hraní ve hře samotné

Kontaktní osoba: Klara "Pánvička" Netíková