I Modlitba / Mše

Dovednost umožńující kněžím vykonávat modlitbu, nebo mši k uctění jejich božstev.

Vliv na všechny přítomné věřící:

Vliv na aktivně se účastnící kněze mající tuto dovednost:

Každá modlitba / mše musí trvat nejméně 10 minut.

 

Definice požehnání:

 

(učí mistr kněz)