I Svěcení vody

Dovednost umožňující vytvořit svěcenou vodu. 

Použití této dovednosti vyžaduje modlitbu alespoň o 30 slovech, 3 body svaté moci a misku či kalich s vodou umístěné na oltář.

Dovednost lze použít maximálně třikrát za den.

 

Definice svěcené vody:

Definice magické odolnosti:

 

(učí mistr kněz)