Znalost magických tvorů

Dovednost zaměřující se na znalost tvorů pocházejících z lesa, podsvětí, astrálu či tvorů uměle vytvořených.

1: Zběžná znalost běžných tvorů.

2. Zběžná znalost vzácných tvorů a dokonalá znalost tvorů běžných.

3. Zběžná znalost legendárních tvorů a dokonalá znalost tvorů běžných či vzácných.

 

(dovednost dostupná všem)

(učí mistr hraničář)