I Mutace - Gryf

Imunita vůči magickému bojovému efektu "Strach".

 

Definice magického bojového efektu "Strach":

Definice mutace:

 

(aktivuje mistr alchymista)