Páčení zámků

Cvik k překonání určitých mechanismů – zámků. V popisu zámku (veřejné části) je vždy uveden správný tvar klíče, který jej odemyká a zamyká, a jeho stupeň. Klíč (tvarovaný z drátu) je výrobek a tedy běžný herní předmět.

Předpoklad: Vytvarovat šperhák a vyřešit hlavolam.

Postava s dovedností však může mechanismus překonat vytvarováním šperháku podle předlohy v popisu (pro šperháky) – jde však pouze o simulaci jednorázového vyháčkování (nevzniká klíč). Tvarování šperháku probíhá v reálném čase a hráč k němu smí používat jen povolené prostředky. Vytvarovaný šperhák nesmí nikde přesahovat předepsaný obrys. Zámky lze takto odemykat i zamykat.

Postava s touto dovedností nedokáže žádným způsobem vytvářet klíče ani jejich duplikáty.

1: Postava dokáže vyrobit šperhák k jednoduchým zámkům a pastím. K jeho výrobě smí použít pouze vlastní ruce.

2: Postava dokáže vyrobit šperhák k obtížným zámkům. K jeho výrobě smí použít také jeden libovolný celodřevěný nástroj.

3: Postava dokáže vyrobit šperhák ke složitým zámkům. Ke tvarování smí použít také jeden libovolný jednoduchý nástroj (například kleště).