Magie vody

Ti kdož vládnou touto magií se nazývají mágy vody a mají jisté schopnosti.

(každý mág se může naučit jen jeden druh živelné magie)

Mágové vody si dokáží zregenerovat část magenergie (1 MG), kterou vložili do svých kouzel. Stačí jim k tomu, aby se po seslání kouzla do 5 minut napili vody.

Tato schopnost není kumulativní. Viz po seslání několika kouzel najednou, napití doplní opět pouze 1 MG.

Dovednost Meditace IV. dává mágům vody imunitu vůči efektu “Mráz”.

 

(dovednost mágů)

(učí mistr mág)