Velitelství

Dovednost velet a dodávat odvahu ostatním postavám.

Pokud postava s touto dovedností velí alespoň jedné další postavě, poskytne jí i sobě imunitu proti efektům “Past”, “Mráz“ a “Strach”.

1: Dokáže velet 3 postavám včetně sebe.

2: Dokáže velet 6 postavám včetně sebe.

3: Dokáže velet 9 postavám včetně sebe.

Drží-li velící postava praporec (min. 50 x 50 cm na žerdi), počet postav, kterým může velet, se zdvojnásobuje. S praporcem lze samozřejmě velet i falanze.

Velení musí po celou dobu probíhat aktivně a musí být dobře slyšet.

Každý velitel by měl postavy, kterým chce velet, poučit o této dovednosti.

 

(dovednost válečníků)

(učí mistr válečník)