Pašování

Dovednost ukrývat osoby a věci.

Dovednost umožňuje postavě ukrýt předměty které má u sebe a tím je učinit pro ostatní zcela nedosažitelnými. Předměty se ukryjí tak, že se označí žlutou stužkou. Každý, kdo chce s takto označenými předměty interagovat, se musí prokázat žlutou stužkou, kterou mohou používat jen postavy s touto dovedností. Dovednost Okrádání na tyto předměty nelze použít.

Dovednost rovněž umožňuje do města vstupovat a opouštět ho za pomocí tajných (neherních) vchodů. V době, kdy se postava a její doprovod nacházejí na neherním území, nemohou vykonávat žádnou interakci. V průběhu boje není možné na neherní území vstoupit.

 

1: Umožní ukrýt 1 předmět do velikosti pěsti.

    Umožňuje vidět ukryté předměty hráčů.

2: Umožní ukrýt 2 předměty do velikosti pěsti.

    Umožní tajně vstupovat do města a opouštět ho.

3: Umožní ukrýt 3 předměty do velikosti pěsti.

    Umožní tajně vstupovat do města a opouštět ho spolu s další postavou.

 

(dovednost zlodějů)

(učí mistr zloděj)