III Pašování

Dovednost ukrývat osoby a věci.

I. - Stupeň dovednosti umožní:

II. - Stupeň dovednosti umožní:

III. - Stupeň dovednosti umožní:

Dovednost umožňuje postavě ukrýt předměty, které má u sebe, a tím je učinit pro ostatní zcela nedosažitelnými. Předměty se ukryjí tak, že se označí žlutou stužkou. Předmět lze označit množstvím stužek dle úrovně Pašování. S předměty lze manipulovat pouze v případě, že má daná postava úroveň Pašování stejnou nebo vyšší než je množství stužek na předmětu.

Dovednost rovněž umožňuje vstupovat do města a opouštět ho za pomocí tajných (neherních) vchodů. V době, kdy se postava a její doprovod nacházejí na neherním území, nemohou vykonávat žádnou interakci. V průběhu boje není možné na neherní území vstoupit.

 

(učí mistr zloděj)