*Druidské amulety

Dovednost vytvářet amulety obývané lesními duchy.

I. - Stupeň dovednosti umožní:

II. - Stupeň dovednosti umožní:

Tyto amulety je potřeba ručně vyrobit / vyřezat a na posvátných místech v lese očarovat.

Každý kdo vlastní druidský amulet se musí chovat tak, aby byl v souladu s duchem který je v amuletu usídlen. Pokud tak neučiní duch odejde a amulet tak ztratí svou moc.

 

(dovednost druidů)

(učí mistr druid)