Magie vzduchu

Ti kdož vládnou touto magií se nazývají mágy vzduchu a mají jisté schopnosti.

(každý mág se může naučit jen jeden druh živelné magie)

Každý mág vzduchu si na začátku dne může určit jedno kouzlo, jehož sesílání na něj samotného ho nebude stát žádnou magenergii.

Toto kouzlo nesmí mít plošný účinek.

Dovednost Meditace IV. dává mágům vzduchu imunitu vůči efektu “Vlna”.

 

(dovednost mágů)

(učí mistr mág)