Svazek duší 3. úrovně - Souboj vůle

Schopnost během rozhovoru vymámit z jiných postav jejich tajemství.

(vše probíhá soubojem v kámen, nůžky, papír)

Když tazatel uspěje musí mu tázaný pravdivě odpovědět na jednu otázku.

Když tazatel selže nebude moci tuto schopnost v následující hodině znovu použít.

Do vzdálenosti 30 kroků od doupěte (dovednost IV. úrovně)

Lze získávat informace i od postavy chráněné magickou odolností.

 

(učí mistr druid)