Neochvějnost

Dovednost propůjčující trvalou magickou odolnost.

 

Definice magické odolnosti:

Imunita proti všem negativním kouzlům, které nejsou magickými bojovými efekty.

Mezi kouzla patří i všechny lektvary a léčení které neprobíhá pomocí regenerace, nebo ranhojičství.

 

(dovednost válečníků)

(učí mistr válečník)