Magie smrti

Ti kdož vládnou touto magií se nazývají mágy smrti a mají jisté schopnosti.

(každý mág se může naučit jen jeden druh živelné magie)

Mágové smrti vidí duše mrtvých a dovedou s nimi rozmlouvat. 

Dovednost Meditace IV. dává mágům smrti imunitu vůči efektu “Strach”.

 

(dovednost mágů)

(učí mistr mág)