Magie smrti

Ti kdož vládnou touto magií se nazývají mágy smrti a mají jisté schopnosti:
(každý mág se může naučit jen jeden druh živelné magie)

Mágové smrti vidí duše mrtvých a dovedou s nimi rozmlouvat.
Pravidlo, že mrtvý si nepamatují svých posledních 30 minut života zde stále platí.

Dovednost Meditace IV. dává mágům smrti imunitu vůči bojovému efektu “Strach”.