I Smrtící dotyk

Dovednost zraňovat dotykem ostatní tvory a skrze to se léčit.

Smrtící dotyk vyžaduje 1 bod svaté moci, dotknout se jiného tvora a použít heslo "Mráz".

Tvor utrpí zásah magickým bojovým efektem "Mráz". Pokud ho tento efekt zraní, útočník si skrze toto zranění sám 1 lehké zranění vyléčí.

 

(učí mistr kněz)