Upír (jen po dohodě s organizátory)

Upíři

Od příslušníků rasy, k níž patřili před proměnou, jsou krom bledosti téměř k nerozeznání. Až na původní zvláštní schopnosti a nadání, ty jsou pro ně navždy ztraceny.

Kvůli nutnosti pít krev ostatních tvorů se o nich málokdy mluví v dobrém. Pravda je však taková, že i mezi upíry se najdou tací, jimž se vraždění inteligentních bytostí příčí, a tak pijí krev zvířat, popřípadě hledají dobrovolné dárce, kterým za krev platí a berou si jí jen přiměřeně.

Mezi samotnými upíry platí přísná pravidla, jež musí bezpodmínečně dodržovat. Jedním takovým je, že v každé oblasti dlí pouze jeden starší upír -- případně jeho rodina -- a všichni ostatní mladší se jim musí podřídit. Starší mají povinnost o mladší pečovat v prvních dnech jejich přeměny, než si zvyknou na nový život.

Kdokoli se chce státi upírem, musí vyhledat staršího a požádat jej o dar nesmrtelnosti. Jen a pouze starší dovede vykonat tuto přeměnu a také jen jemu náleží právo rozhodnout, kdo má právo na dar nesmrtelnosti.

 

Vlastnosti

Šerozrakost

Mramorová kůže

Zranitelnost upírů

Věčný hlad

  1. Pití krve hráčských postav - Nelze provádět během boje. Postavám tímto způsobí těžké zranění.
  2. Pití krve hráčských postav jiných upírů (mladší upíři) - Nelze provádět během boje. Postava dárce to vždy zaplatí životem (sponkou).
  3. Pití krve ulovených zvířátek - Takto využitá zvířátka již nelze dále zpracovat na kožešiny ani maso.

 

Kostým

Kůže obarvená na bílo, nebo upíři zuby jsou vítané doplňky.

 

Dodatky

V případě zájmu o hru za postavu upíra je nutno nás nejdříve kontaktovat: >>> facebook (preferujeme) / email: zlenicepj@email.cz <<<

Starší upír je vždy nebojové NPC. Hráč se jim stát nemůže.

Promněna v upíra lze zvrátit kněžským rituálem očištění (pokud s tímto souhlasí i sám hráč), nebo z vůle staršího upíra.

K první přeměně na upíra došlo v roce 614. Byla jím lidská žena. Aktuální rok na Tornelionu lze zjistit odečtením 500 let od aktuálního neherního data.

Při pití krve není žádoucí reálně ocucávat krk ostatních hráčů.

Je důležité brát v potaz, že postava které je způsobeno těžké zranění upadá do agónie. Smrt nastane až při doražení, nebo neposkytnutí včasného ošetření.

U stříbra se to má tak, že pár stříbrných v měšci nevadí, ale brát je do ruky by mohl být problém. Je dobré se vyvarovat stříbrným šperkům a částem zbroje.

V případě světla stačí stín lesa či budovy.

Definice nemagického bojového efektu "Stříbro":