Upír (jen po dohodě s organizátory)

Upíři

Od příslušníků rasy, k níž patřili před proměnou, jsou krom bledosti téměř k nerozeznání. Až na původní zvláštní schopnosti a nadání, ty jsou pro ně navždy ztraceny.

Kvůli nutnosti pít krev ostatních tvorů se o nich málokdy mluví v dobrém. Pravda je však taková, že i mezi upíry se najdou tací, jimž se vraždění inteligentních bytostí příčí, a tak pijí krev zvířat, popřípadě hledají dobrovolné dárce, kterým za krev platí a berou si jí jen přiměřeně.

Mezi samotnými upíry platí přísná pravidla, jež musí bezpodmínečně dodržovat. Jedním takovým je, že v každé oblasti dlí pouze jeden starší upír -- případně jeho rodina -- a všichni ostatní mladší se jim musí podřídit. Nikdy proti nim nepozvednou zbraň, nikdy je nezradí. Starší mají povinnost o mladší pečovat v prvních dnech jejich přeměny, než si zvyknou na nový život.

Kdokoli se chce státi upírem, musí vyhledat staršího a požádat jej o dar nesmrtelnosti. Jen a pouze starší dovede vykonat tuto přeměnu a také jen jemu náleží právo rozhodnout, kdo má právo na dar nesmrtelnosti. Pokud se tak stane, uchazeč musí přivést a vlastnoručně usmrtit jiného tvora (hráče) přímo před starším. Tato tradice je stará jako sám čas a nelze ji obejít.

 

Vlastnosti

Šerozrakost

Krevní pouto

Mramorová kůže

Věčný hlad

  1. Pití krve hráčských postav - Nelze provádět během boje. Postavám tímto způsobí těžké zranění.
  2. Pití krve ulovených zvířátek - Takto využitá zvířátka již nelze dále zpracovat na kožešiny ani maso.

 

Kostým

Oděv převážně černé barvy.

Kůže obarvená na bílo a upíří zuby nejsou povinné.

 

Dodatky

V případě zájmu o hru za postavu upíra je nutno nás nejdříve kontaktovat: >>> facebook (preferujeme) / email: zlenicepj@email.cz <<<

Proměna v upíra lze zvrátit jen božím zázrakem, ke kterému dojde jen v případě, že si ukončení této proměny přeje i sám hráč.

Při pití krve není žádoucí reálně ocucávat krk ostatních hráčů.

Je důležité brát v potaz, že postava které je způsobeno těžké zranění upadá do agónie. Smrt nastane až při doražení, nebo neposkytnutí včasného ošetření.

Definice nemagického bojového efektu “Stříbro”:

 

Odkaz na Google Dokument k případnému tisku: Zde!