Astrál

Astrálové

Jejich kůže má bronzovou, modrou, někdy i rudou barvu. Z hlav jim vyrůstají rohy rozličných tvarů. Tyto děsivé bytosti nemohou být nikým jiným než astrály!

Astrálové pocházejí ze vzdálených světů, z jiného místa a času. Tyto světy jsou běžně dosažitelné výlučně za pomoci nejmocnějších kouzel, avšak čas od času se vyskytne přírodní anomálie, kdy se vytvoří trhliny v časoprostoru a na krátkou dobu se tyto vzdálené světy propojí s naším. Zejména díky těmto “astrotřesením” dochází k přesunu obyvatel oněch jiných světů do našeho. Když k tomu dojde, je třeba se mít na pozoru, neboť mnozí z nich jsou krajně nevypočitatelní a na živé bytosti z našeho světa často pohlížejí jako na jakési hračky. Tvrdit, že jsou takoví všichni, opravdu nelze, avšak je dobré být obezřetný. Za normálních okolností se astrálové v našem světě nemohu udržet příliš dlouho, neboť jejich pouto k tomuto světu postupně slábne. Ovšem astrálové dokáží vycítit pouto (obecně nazývané duše), jež váže smrtelné bytosti k našemu světu, a dokáží si je na čas přivlastnit tím, že zdejšího tvora usmrtí. Činí-li tak pravidelně, mohou zde zůstávat napořád.

Vzdor těmto skutečnostem není správné ani moudré zabíjet každého astrála na potkání. I obyvatelům tohoto světa se občas podaří vstoupit do světů astrálních a jen díky dohodě, jíž kdysi uzavřel mág Khelben Al Taro s vládcem Bronzového města, mají tito nešťastníci alespoň mizivou šanci v tamním světě přežít. Kdyby se pán Bronzového města dozvěděl, že jsou zde bezdůvodně masakrování jeho poddaní, mohlo by to mít nedozírné následky.

Nebylo tomu tak vždy; pokud se některý astrál rozhodne zůstat v tomto světě a přitom chce skoncovat se zabíjením, může podstoupit tajemný rituál, který jej přemění na bytost zvanou empatic. Tajemství tohoto rituálu střeží mágové jako oko v hlavě a pro jeho provedení je třeba vyhledat jejich mistra.

 

Vlastnosti

Dar z jiných světů

Požírači duší

Astrální těla

 

Kostým

Kůže nabarvená bronzovou, modrou či červenou barvu (vždy musí být jedna z barev dominantní).

Rohy různých tvarů a velikostí (nepoužívat paroží).

Oděv spíše barevný. Jako doplněk jsou vhodné šperky v orientálním stylu.

 

Dodatky

Hrát za astrála je vhodné jen pro zkušené hráče, kteří dobře vědí, co dělají. Je třeba počítat se strachem a nedůvěrou ostatních postav.

Při braní duší, prosíme nesahat slečnám na prsa.

Astrálové a empatici se nemohou stát upíry.

Celé jméno pána Bronzového města je Marraka Al-Sidan Al-Harig ben Lazena.

Tituly pána Bronzového města:

Definice magického bojového efektu "Mráz":

Definice magického bojového efektu "Vlna":

Definice magického bojového efektu "Žár":