Víla

Víly

Pověsti i svědectví vyprávějí o stvořeních, která poletují po lesích ve věčné radosti a dobromyslnosti, s občasnými děsuplnými mezihrami, jež se týkají bytostí takového rázu ve špatné náladě. Pravdou je, že víly lze najít v mnoha lesích. Téměř pohádkově působící bytosti, často oděné ve veselých barvách, jsou plny života a radosti, již užívají po celou svou nestárnoucí existenci. Jsou to lesní vtipálci; mnohdy si rády zaskotačí s případným návštěvníkem jejich stromového domova, který nade vše milují a pro který se dovedou i rozhněvat a škodné bytosti způsobit přemnohá trápení (přestože by žádná víla živou bytost neusmrtila), nemluvě o tom, že se svými křehkými schránkami mají samy dost důvodů obávat se boje.

Jejich mírně dětinská nátura však nekončí u žertů, nýbrž pokračuje i dále a ústí kupříkladu ve zvědavost, jež je láká ke všemu novému a neznámému. Takovou zvědavost je těžké zažehnat jinak než jejím naplněním; ať již nadšeným či zklamaným.

Naopak mají zcela jasno ve vztahu k lesním tvorům a městským lidem; o ty první s láskou pečují, těm druhým občas povolují omezený lov na svém území. Lovec se však musí umět krotit; chamtivost a nenasytnost mu přinese jen neštěstí, neb víly před ním zvěř ukryjí a dotyčného z lesa vyprovodí kvapíkem.

Kvůli civilizované hamižnosti mají víly daleko raději svůj domov nežli město; tento cizí, kamenný a chladný les.

 

Vlastnosti

Vílí prach - dostupný jen vílám s křídly

Útočiště ve stromech - dostupné jen vílám bez křídel

Poblouznění

Alergie na železo

Vílám zapovězené

 

Kostým

Víly se dělí na mnoho druhů, proto jde spíše o celkový vzhled (viz víla Zvonilka nebo Amálka).

V případě křídel lze použít křídla motýlí nebo průhledná. Rovněž je třeba pamatovat na váček s vílím prachem (rýží).

 

Dodatky

Hra za vílu není určena pro powerbuildery ani hráče kteří by chtěli bez ustání otravovat ostatní.

V případě, že se víla rozhodne bezdůvodně škodit svému okolí, může o své schopnosti přijít.

Odkaz pojednávající o lesních bytostech:

Definice létání:

Definice skrytí / neviditelnosti:

Definice ovládnutí:

  1. Slepá poslušnost - Postava mechanicky a bez invence plní příkazy toho, kdo ji očaroval (nemá svobodnou vůli).
  2. Vnuknutí - Postava je kouzlem nezlomně přesvědčena o pravdivosti určité vnuknuté myšlenky.