Mág

Mágové

Jsou nedostižní ve všestrannosti a ničivé síle svých kouzel. Rovněž díky dokonalému porozumění svému oboru, dokáží svá kouzla sesílat nejrůznějšími způsoby. Proto se mezi nimi nachází i mnoho bardů, kteří dovedou některá ze svých kouzel zapříst do hudby, kterou hrají. Nicméně mágové neumí vytvářet magické předměty ani léčivá kouzla.

 

Strom dovedností mágů

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Dovednosti nepovinné, přístupné všem povoláním

 

Zkouška učňů magického umění (UMU)

Zkouška obnáší:

Odměna za zkoušku:

 

Zkouška mladších mágů

Zkouška obnáší:

Odměna za zkoušku:

 

Zkouška starších mágů

Zkouška obnáší:

Odměna za zkoušku:

 

Zkouška arcimágů

Zkouška obnáší:

Odměna za zkoušku:

 

Sesílání kouzel z cizích knih

Mágové mohou sesílat i kouzla, která neznají, z knížek svých kolegů. Má to však svá pravidla.

  1. Kouzlo nesmí být z kategorie mocné, nebo živelné magie.
  2. Mág na něj musí mít dostatečnou úroveň Magických nauk.
  3. Aby se kouzlo nerozpadlo, musí do něj být vloženo dvojnásobné množství magenergie.

Tato praktika lze použít i na questové knihy, pokud jsou označeny jako mágské. Nelze však použít na magii druidů.

 

Rozdělení magie z pohledu mágů

Mágové dělí svá kouzla do tří skupin popsaných níže.

Magie bojových efektů

Zaměřuje se jen na bojové efekty a jejich sesílání v boji. Každé její kouzlo lze seslat čtyřmi způsoby dotykem / na sebe, holí, ukázáním a plošněním.

Neutrální magie

Každé její kouzlo má přesně určenou cenu a způsob seslání.

Živelná magie

Pro její užívání je nutné ovládat magii daného živlu. Živelná magie má několik druhů - magii ohně, vody, země, vzduchu a smrti.

 

Magiové krystaly

Po zániku staré magie byly tyto krystaly vytvořeny, aby pomohly mágům ustát místní chaotické proudy surové energie. Jejich základní vlastností je schopnost navázat pouto s tím, kdo je použije jako první. Od té chvíle se totiž stávají k ostatním tvorům naprosto netečné a navíc svou existencí závislé na tom, ke komu se navázaly. Vzdálí-li se od něj na delší vzdálenost jak 10 kroků, mají tendenci se rozpadat v prach. Pro mágy mají tyto krystaly mnoho využití.

 

Magenergie a její doplňování

Co je to magenergie

Je to energie z níž mágové a druidi tvoří svá kouzla. Její jednotky jsou magy někdy také označované zkratkou MG.

Doplňování magenergie

Nejběžněji se tak děje prostřednictvím dovednosti Meditace, nebo Souznění s hvozdem, případně využitím alchymistických lektvarů.

Maximální množství magenergie

Je to limit, určující kolik magenergie dokáže postava udržet pod svou kontrolou. Jeho výše odpovídá množství, které získá provedením jedné meditace, nebo souznění (určující je ta dovednost která je na vyšší úrovni).

 

Co od hry mága očekávat

Hra za povolání mága klade velký důraz na paměť, představivost a cit pro herní situace. Hráč si potřebuje nejen zapamatovat a naučit správně vyslovovat formule kouzel psaných fonetickou latinou, ale především o kouzlech přemýšlet a dobře je využít dle dané herní situace. Toto povolání na druhou stranu poskytuje hráči velkou volnost a prostor pro RP a zajímavé herní zážitky.

 

Co si připravit na hru mága

Hůl - Skvělý doplněk kostýmu mága. Pokud má být použita k boji nebo přenosu kouzel, musí být kompletně měkčená.

Knihu kouzel - Pevné desky ve formátu A5, do kterých si lze postupně přidávat kouzla.

Magický prach - Pokud hodláte dělat velké množstvý mágských rituálů, přineste si raději vlastní zásobu krupice.

Plošnidlo - Pokud plánujete dělat mnoho plošných kouzel, přineste si raději vlastní zásobu čočky.

 

Odkazy

FB skupina Zleničtí Mágové: Zde!

Facebook na mistra mága: Zde!

Email na mistra mága a zároveň odkaz kam lze posílat návrhy na nová kouzla: mistrmagz@seznam.cz

Obrázek Dračího Jablka: Zde!

Ostatní: Magie bojových efektůNeutrální magieŽivelná magieMágské rituály, Služebníci mágů smrtiHerbář

Podklady k tisku pro ty kteří plánují vyrábět větší množství výrobků (musí si vytisknout sami). Počítá se s formátem A5:

Štítky (Léčiva), Svitky