Hraničář

Hraničáři

Znají každou bytost z lesa, podsvětí či astrálu. V boji používají tajemnou magii, jež dokáže posílit jejich zbraně. Stejně jako zloději, i oni se dovedou skrývat a chystat rafinované nástrahy. Jejich posláním je udržovat rovnováhu mezi civilizací a divočinou. Jsou dobří přátelé druidů, kterým vždy přijdou na pomoc, ocitnou-li se tito kůrožravci v nouzi. Hraničáři se mezi sebou dobře znají, jednou za čas se scházejí, aby poznali, kdo se chce přidat do jejich řad, anebo si pověděli o těch, kdož je navždy opustili...

 

Strom dovedností hraničářů

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Dovednosti nepovinné, přístupné všem povoláním

 

Zkoušky pro vybrané dovednosti hraničářů

Zkouška na dovednost Hraničářství

Pro získání každého stupně je potřeba získat jednu znalostní a praktickou zdatnost.

Zdatnosti lze získat buď studiem podkladů a následnou zkouškou, nebo aktivní účastí na praktickém výcviku.

Za rok je možné získat jen jeden stupeň dovednosti, vyjímečně dva.

Znalostní zdatnosti:

Praktické zdatnosti:

Zkouška na dovednosti umožňující použití střelných a vrhacích zbraní

Prokázat znalost základů střelby (mechaniky letu a míření).

Prokázat znalost bezpečnosti při střelbě.

Zasáhnout 3 z 5 pokusů střední terč na vzdálenost 1/3 dostřelu.

Zkouška na dovednost Průraz

I. Stupeň - Na vzdálenost 1/2 dostřelu zbraně zasáhnout 3 z 5 pokusů střední terč, nebo na vzdálenost 1/3 dostřelu 4 z 5 pokusů střední terč.

II. Stupeň - Na vzdálenost 2/3 dostřelu zbraně trefit 3 z 5 pokusů střední terč.

III. Stupeň - Na vzdálenost 2/3 dostřelu zbraně treft 4 z 5 pokusů střední terč.

Zkouška na dovednost Skrytí ve stínu

I. Stupeň - Dokázat se ukrýt ve vzdálenosti do 30 kroků v lese ve vybraném směru.

II. Stupeň - Dokázat se potichu přiblížit ze vzdálenosti 30 kroků.

III. Stupeň - Dokázat se potichu přiblížit ze vzdálenosti 50 kroků, při vykonávání běžné činnosti.

 

Příprava na hru hraničáře

Každý budoucí hraničář by měl brát zřetel na to, že většina zkoušek, se bude týkat skutečných znalostí a dovedností přežití v přírodě.

Postavu hraničáře lze hrát i bez použití střelných či vrhacích zbraní, ale hodí se (třeba na lov). Ohledně zásob šípů stačí jich mít zhruba 6 kusů.

 

Odkazy

FB skupina Zleničtí hraničáři: Zde!

Facebook na mistra hraničáře: Zde!

Ostatní: Herbář

Podklady k tisku pro ty kteří plánují vyrábět větší množství výrobků (musí si vytisknout sami). Počítá se s formátem A5:

Štítky (Léčiva)