Džin (jen po dohodě s organizátory)

Džinové

Když se řekne džin, mnozí si představí charismatického průsvitného ducha, případně svalnatého astrála v turbanu, který usměvavě plní přání šťastlivcům, jež najdou lampu. Ve skutečnosti však džin ani trochu neodpovídá pohádkovým fantaziím. Je to prostě obyvatel Dahirského emirátu, který s sebou neustále nosí nějakou formu nádoby, jež slouží jako jeho lampa. Tito Dahiřané to však nedělají z nadšení či obecné touhy šířit radost, nýbrž kvůli kletbě, jež na ně uvalil mocný kouzelník Jaffar Al Alí. Dotyčný mág dávno odešel na onen svět, zatímco jím stvoření "putovní kouzelní otroci” dále trpí prokletím. Jedná se o kouzlo mocné a tajemné, které dovede jakoukoliv bytost -- tedy tu, na niž bylo sesláno -- přeměnit v tvora, jenž je neviditelným řetězem svého života svázán s lampou (či objektem v míře větší než malé lampě podobným).

Stávají se z nich vězni lamp; nesmrtelní služebníci, zotročení a zkroucení do podoby, jež jim předurčila podstata kouzla. Právě vazba na lampu jim však dává moc plnit přání neznámými magickými cestami, a to výlučně tomu, kdo lampu vlastní; a právě jedno přání, nikdy více. Jakmile je první (a zároveň poslední) přání vlastníku lampy splněno, džin je volný a lampa již nenáleží tomu, kdo přání vyslovil. Džin může volně odejít i se svou lampou, hledat si nového pána…

Majitel lampy by měl však své přání volit velmi obezřetně, neboť leckdy se může vyplnit zcela jinak, než by si dotyčný představoval.

Džinové znají mnohá tajemství, včetně jednoho -- zaklínadla, skrze něž se z nich stali otroci lampy. Jaffar Al Alí však nebyl hlupák; džin dané kouzlo nedovede nikdy nikomu sdělit. Leda by si majitel lampy sám přál státi se džinem…

 

Vlastnosti

Poblouznění

Přání

Dům v lampě

Jiný osud

 

Kostým

Džinovská lampa či podobný předmět.

Alespoň část kostýmu laděná do orientálního stylu (truban postačí).

 

Dodatky

V případě zájmu o hru za postavu džina je nutno nás nejdříve kontaktovat: >>> facebook (na Raista) / email: zlenicepj@email.cz <<<

V případě dotazů je možné kontaktovat i autorku rasy džinů na FB: Zde!

Definice ovládnutí:

  1. Slepá poslušnost - Postava mechanicky a bez invence plní příkazy toho, kdo ji očaroval (nemá svobodnou vůli).
  2. Vnuknutí - Postava je kouzlem nezlomně přesvědčena o pravdivosti určité vnuknuté myšlenky.