Mág

Mágové

Jsou nedostižní ve všestrannosti a ničivé síle svých kouzel. Rovněž díky dokonalému porozumění svému oboru, dokáží svá kouzla sesílat nejrůznějšími způsoby. Proto se mezi nimi nachází i mnoho bardů, kteří dovedou některá ze svých kouzel zapříst do hudby, kterou hrají. Nicméně mágové neumí vytvářet magické předměty ani léčivá kouzla.

 

Strom dovedností mágů

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň

Živelné magie: Magie ohně, Magie vody, Magie země, Magie vzduchu, Magie smrti

Specializace: Kadenční sesílání, Rezonanční sesílání, Temné vyvolávání

 

Zkoušky mágů

Zkouška na dovednost Magické nauky I.

Rozumět základnímu rozdělení magie mágů a znát bojové efekty.

Zkouška na dovednost Magické nauky II.

Umět popsat účinky všech svých kouzel a dokázat alespoň jednu třetinu z nich seslat nazpaměť.

Prokázat své schopnosti mága v praktickém užití.

Zkouška na dovednost Magické nauky III.

Umět popsat účinky všech svých kouzel a dokázat alespoň jednu třetinu z nich seslat nazpaměť.

Prokázat své schopnosti mága v praktickém užití.

Musí uplynout alespoň jeden rok od úspěšného složení zkoušek na Magické nauky II.

Zkouška na dovednost Magické nauky IV.

Jednou za rok je vyhlášen souboj o mocný artefakt jenž se nazývá Dračí Jablko. Vítěz souboje, získá dovednost Magické nauky IV. 

Musí uplynout alespoň jeden rok od úspěšného složení zkoušek na Magické nauky III.

 

Rozdělení magie z pohledu mágů

Mágové dělí svá kouzla do tří skupin popsaných níže.

Magie bojových efektů

Zaměřuje se jen na bojové efekty a jejich sesílání v boji. Každé její kouzlo lze seslat pěti způsoby. Cena kouzel této magie se určuje tak, že se základní cena bojového efektu, jenž má být seslán, znásobí koeficientem určeným pro každý druh seslání.

(ve vytištěných kouzlech je tato cena vždy již vypočtena pro každý druh přenosu)

Způsoby sesílání:

Neutrální magie

Každé její kouzlo má přesně určenou cenu a způsob seslání.

Živelná magie

Pro její užívání je nutné ovládat magii daného živlu. Živelná magie má několik druhů - magii ohně, vody, země, vzduchu a smrti.

 

Magiové krystaly

Po zániku staré magie byly tyto krystaly vytvořeny, aby pomohli mágům ustát místní chaotické proudy surové energie. Jejich základní vlastností je schopnost navázat pouto s tím, kdo je použije jako první. Od té chvíle se totiž stávají k ostatním tvorům naprosto netečné a navíc svou existencí závislé na tom, ke komu se navázaly. Vzdálí-li se od něj na delší vzdálenost jak 10 kroků, mají tendenci se rozpadat v prach. Mágové tyto krystaly používají při meditaci a neutralizaci statické magie.

 

Magenergie a její doplňování

Co je to magenergie

Je to energie z níž mágové a druidi tvoří svá kouzla. Její jednotky jsou magy někdy také označované zkratkou MG.

Doplňování magenergie

Nejběžněji se tak děje prostřednictvím dovednosti Meditace, jenž je popsána níže. Dalšími méně obvyklými způsoby je využití alchymistických lektvarů, kouzel a případně schopností mágů země a vody. Ve velmi vzácných případech může být magenergie darována i samotným mistrem mágem.

Maximální množství magenergie

Je to limit, určující kolik magenergie dokáže mág udržet pod svou kontrolou. Jeho výše odpovídá množství, které mág získá provedením jedné meditace.

 

Meditace (dovednost)

V jejím průběhu mág nevnímá své okolí a soustředí se jen na svůj magiový krystal. Trvá 10 minut. Lze provádět dvakrát za den.

Poranění, nebo přerušení kontaktu s krystalem meditaci ihned ukončí.

Mág se pohodlně usadí, položí si magiový krystal na dlaň a jeho pomocí začne čerpat magenergii z astrálu. Magenergie doplněná meditací je rovna maximálnímu množství magenergie (a nikdy nemůže být vyšší).

 

Co si připravit na hru mága

Barevné tenisáky, hadrkoule - Každý kdo plánuje používat magické projektily by měl mít alespoň tři kusy.

Hůl - Skvělý doplněk kostýmu mága. Pokud má být použita k boji, nebo přenosu kouzel musí být měkčená.

Kniha kouzel - Každý mág dostane svá kouzla vytištěná ve formátu A5, ale je vhodné si na ně připravit desky.

 

Odkazy

FB skupina Zleničtí Mágové: Zde!

Facebook na mistra mága: Zde!

Facebook na pomocnici mistra mága: Zde!

Email na mistra mága a zároveň odkaz kam lze posílat návrhy na nová kouzla: mistrmagz@seznam.cz

Ostatní: magie bojových efektů, neutrální magie, živelná magie, kompletní set pravidel mága, služebníci mágů smrti