Mág

Mágové

Jsou nedostižní ve všestrannosti a ničivé síle svých kouzel. Rovněž díky dokonalému porozumění svému oboru, dokáží svá kouzla sesílat nejrůznějšími způsoby. Proto se mezi nimi nachází i mnoho bardů, kteří dovedou některá ze svých kouzel zapříst do hudby, kterou hrají. Nicméně mágové neumí vytvářet magické předměty ani léčivá kouzla.

 

Strom dovedností mágů

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň
Živelné magie
Specializace

 

Zkoušky mágů

Zkouška na dovednost Magické nauky I.

Rozumět základnímu rozdělení magie mágů a znát bojové efekty.

Zkouška na dovednost Magické nauky II.

Umět popsat účinky všech svých kouzel a dokázat alespoň jednu třetinu z nich seslat nazpaměť.

Prokázat své schopnosti mága v praktickém užití.

Zkouška na dovednost Magické nauky III.

Umět popsat účinky všech svých kouzel a dokázat alespoň jednu třetinu z nich seslat nazpaměť.

Prokázat své schopnosti mága v praktickém užití.

Musí uplynout alespoň jeden rok od úspěšného složení zkoušek na Magické nauky II.

Zkouška na dovednost Magické nauky IV.

Jednou za rok je vyhlášen souboj o mocný artefakt jenž se nazývá Dračí Jablko. Vítěz souboje, získá dovednost Magické nauky IV. 

Musí uplynout alespoň jeden rok od úspěšného složení zkoušek na Magické nauky III.

 

Rozdělení magie z pohledu mágů

Mágové dělí svá kouzla do tří skupin popsaných níže.

Magie bojových efektů

Zaměřuje se jen na bojové efekty a jejich sesílání v boji. Každé její kouzlo lze seslat čtyřmi způsoby dotykem / na sebe, zbraní, ukázáním a plošněním.

Neutrální magie

Každé její kouzlo má přesně určenou cenu a způsob seslání.

Živelná magie

Pro její užívání je nutné ovládat magii daného živlu. Živelná magie má několik druhů - magii ohně, vody, země, vzduchu a smrti.

 

Magiové krystaly

Po zániku staré magie byly tyto krystaly vytvořeny, aby pomohly mágům ustát místní chaotické proudy surové energie. Jejich základní vlastností je schopnost navázat pouto s tím, kdo je použije jako první. Od té chvíle se totiž stávají k ostatním tvorům naprosto netečné a navíc svou existencí závislé na tom, ke komu se navázaly. Vzdálí-li se od něj na delší vzdálenost jak 10 kroků, mají tendenci se rozpadat v prach. Pro mágy mají tyto krystaly mnoho využití.

 

Magenergie a její doplňování

Co je to magenergie

Je to energie z níž mágové a druidi tvoří svá kouzla. Její jednotky jsou magy někdy také označované zkratkou MG.

Doplňování magenergie

Nejběžněji se tak děje prostřednictvím dovednosti Meditace, nebo Souznění s hvozdem, případně využitím alchymistických lektvarů.

Maximální množství magenergie

Je to limit, určující kolik magenergie dokáže postava udržet pod svou kontrolou. Jeho výše odpovídá množství, které získá provedením jedné meditace, nebo souznění (určující je ta dovednost která je na vyšší úrovni).

 

Co si připravit na hru mága

Hůl - Skvělý doplněk kostýmu mága. Pokud má být použita k boji, nebo přenosu kouzel musí být kompletně měkčená.

Knihu kouzel - Pevné desky do kterých si lze postupně přidávat další kouzla. V případě ručního zapisování postačí i sešit bez linek.

Kouzla - Je lepší si je předem vytisknout z google dokumentu přiloženého níže v odkazech. Běžně užívaný formát je A5.

 

Odkazy

FB skupina Zleničtí Mágové: Zde!

Facebook na mistra mága: Zde!

Facebook na pomocnici mistra mága: Zde!

Email na mistra mága a zároveň odkaz kam lze posílat návrhy na nová kouzla: mistrmagz@seznam.cz

Obrázek Dračího Jablka: Zde!

Ostatní: Kompletní set pravidel mágaMagie bojových efektůNeutrální magieŽivelná magieMágské rituály, Služebníci mágů smrti, Herbář

Podklady pro ty kteří plánují vyrábět větší množství výrobků (opět počítá se s formátem A5):

Štítky (Extrakty z bylin)Štítky (Léčiva)