Válečník

Válečníci

Jejich povolání se celou svou podstatou soustředí na boj, kterýžto je spojuje. Ne každý válečník však k ozbrojeným střetům přistupuje stejně. Liší se nejen stylem boje, nýbrž i motivací, proč vlastně bojují. Právě proto je důležité, aby si každý z nich po dokončení základního výcviku vybral cestu, jakou se bude ubírat.

 !!!Je možné mít vícero povolání, ale není možné mít v rámci jednoho povolání vícero archetypů!!!

Zzz - Odolnost (vysvětlení)

 

Rytíř (archetyp)

Rytíř tasí svou zbraň především na ochranu určitého ideálu; jemuž věří a neváhá za něj položit život. Jeho víra v danou věc je natolik silná, že jej naplňuje nadpozemskou mocí, jež se vymyká chápání smrtelníků. Zatímco páže ještě trénuje v šiku, rytíř bývá dobrodruh samotář, který se objevuje vždy tam, kde je třeba. Ale je-li to bohatý hradní pán, tak třeba i v čele celé své družiny.

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň

Kategorie kontaktních zbraní: *Kladiva a palice, *Kopí, *Meče, *Sekery

Doplňující kategorie: *Kombinace, *Štíty

 

Voják (archetyp)

Pro vojáka je boj čistě profesionální záležitost; emoce v něm nemají co dělat. Jde přece o plný měšec; dobrý žold a plné břicho. Zkušený voják má vždy přehled o celém bojišti a ví, co je třeba dělat. Právě pro tento přístup je jeho přítomnost nepostradatelná v každém větším bojovém útvaru.

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň

Kategorie kontaktních zbraní: *Kladiva a palice, *Kopí, *Meče, *Sekery

Doplňující kategorie: *Kombinace, *Štíty

 

Bijec (archetyp)

Boj je pro něj silová záležitost, založená na hesle “buď tvrdší než tvůj soupeř”. Proto má-li na výběr vždy dá přednost dostatečně pádné zbrani, která dokáže rozdrtit soupeře i s jeho brněním. Své místo na bojišti najde v první řadě, často se sám vrhá vstříc přesile. K boji ho nenutí žádné ušlechtilé ideály, bojuje pro boj samotný.

I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň

Kategorie kontaktních zbraní: *Kladiva a palice, *Kopí, *Meče, *Sekery

Doplňující kategorie: *Kombinace, *Štíty

 

Zbraně

Zbraně jsou rozděleny do tří tříd na kontaktní, vrhací a střelné. Jediné zbraně, se kterými lze krýt útoky, jsou zbraně kontaktní.

Zbraně které je možné použít bez dovedností

 

Co si připravit na hru válečníka

Zbraň - Je důležité ujistit se, že zbraň odpovídá předepsaným požadavkům viz článek životnost postavy.

Ochranné pomůcky - Každý válečník by měl ve svém zájmu používat, alespoň kožené rukavice.

Praporec - Důležité hlavně pro ty kteří chtějí velet větším skupinám. Minimální rozměr praporce je 50 x 50 cm na žerdi.

 

Odkazy

FB skupina Cech válečníků Brožov: Zde!

Email na mistra válečníka: barbar.bronec@seznam.cz

Email na pomocníka mistra válečníka (mistr šermíř): bobw@volny.cz

Facebook na pomocníka mistra válečníka (glejty, úvod do nových dovedností): Zde!

Ostatní: kompletní set pravidel válečníka