Psi a návštěvníci

Psi a jiná zvířata

Pro psy platí podobné pravidlo jako pro nehrající děti, což znamená, že nemohou vstupovat a nijak zasahovat do hry. Majitel psa s ním musí projít registrací, aby bylo jasné, komu který pes patří. Dále je nutno za psa při registraci zaplatit symbolických 100,-.

Za veškeré chování psa odpovídá majitel po celou dobu konání akce (nejen během hry, ale i večer, přes noc, před i po hře). Argumenty jako "Měls ty buřty lépe schovat." jsou nepřípustné! Pokud se ukáže, že pes nezvládá prostředí hry (štěká a vyjíždí na okostýmované či bojující postavy, motá se pod nohama v aréně a podobně), bude majitel požádán, aby si psa vzal na vodítko, případně jej odvedl jinam. Každý nechť zváží sám, zda jeho pes nebude ohrožovat ostatní psy či lidi!

V návaznosti na text výše, jsou tímto všichni účastníci upozorněni, že na akci se budou vyskytovat na volno puštění psy. Proto ponechávat volně před stanem králíky, hlodavce a jiná podobná zvířata není zcela bezpečné.

 

Návštěvníci

Hra do jisté míry dovoluje i návštěvy. Návštěva ovšem musí splnit následující podmínky:

  1. Musí se nahlásit v registraci a vyřídit všechny náležitosti.
  2. V rámci kostýmu splnit tolerované minimum (viz tvorba postavy).
  3. Zaplatit 150,- za každý den kdy je na akci přítomna.
  4. Nesmí na akci přespávat, pokud jí není umožněno spát ve stanu jiného hráče, a i tak ne na víc jak jednu noc.
  5. Ve hře může vést dialogy s ostatními postavami. Mimo toho však do hry nesmí zasahovat.

!!!Všichni přítomní hráči, děti, psi, návštěvníci musí projít před vstupem do hry registrací!!!

Odkaz na harmonogram kde lze dohledat dobu, kdy je registrace přístupná: Zde!