Psi a návštěvníci

Psi a jiná zvířata

Pro psy platí podobné pravidlo jako pro nehrající děti, což znamená, že nemohou vstupovat a nijak zasahovat do hry. Majitel psa s ním musí projít registrací, aby bylo jasné, komu který pes patří. Dále je nutno za psa při registraci zaplatit symbolických 100,-.

Za veškeré chování psa odpovídá majitel po celou dobu konání akce (nejen během hry, ale i večer, přes noc, před i po hře). Argumenty jako "Měls ty buřty lépe schovat." jsou nepřípustné! Pokud se ukáže, že pes nezvládá prostředí hry (štěká a vyjíždí na okostýmované či bojující postavy, motá se pod nohama v aréně a podobně), bude majitel požádán, aby si psa vzal na vodítko, případně jej odvedl jinam. Každý nechť zváží sám, zda jeho pes nebude ohrožovat ostatní psy či lidi!

V návaznosti na text výše, jsou tímto všichni účastníci upozorněni, že na akci se budou vyskytovat na volno puštění psy. Proto ponechávat volně před stanem králíky, hlodavce a jiná podobná zvířata není zcela bezpečné.

 

Návštěvníci

Hra do jisté míry dovoluje i návštěvy. Návštěva ovšem musí splnit následující podmínky:

  1. Musí se nahlásit v registraci a vyřídit všechny náležitosti.
  2. V rámci kostýmu splnit tolerované minimum (viz tvorba postavy).
  3. Zaplatit 150,- za každý den kdy je na akci přítomna.
  4. Nesmí na akci přespávat, pokud jí není umožněno spát ve stanu jiného hráče, a i tak ne na víc jak jednu noc.
  5. Ve hře může vést dialogy s ostatními postavami. Mimo toho však do hry nesmí zasahovat.

!!!Všichni přítomní hráči, děti, psi, návštěvníci musí projít před vstupem do hry registrací!!!

 

Odkaz na Google Dokument k případnému tisku: Zde!