Psi a jiná zvířata

Pro psy platí podobné pravidlo jako pro nehrající děti, což znamená, že nemohou vstupovat a nijak zasahovat do hry. Majitel psa s ním musí projít registrací, aby bylo jasné, komu který pes patří. Dále je nutno za psa při registraci zaplatit symbolických 100,-.

Za veškeré chování psa odpovídá majitel po celou dobu konání akce (nejen během hry, ale i večer, přes noc, před i po hře). Argumenty jako "Měls ty buřty lépe schovat." jsou nepřípustné! Pokud se ukáže, že pes nezvládá prostředí hry (štěká a vyjíždí na okostýmované či bojující postavy, motá se pod nohama v aréně a podobně), bude majitel požádán, aby si psa vzal na vodítko, případně jej odvedl jinam. Každý nechť zváží sám, zda jeho pes nebude ohrožovat ostatní psy či lidi!

V návaznosti na text výše, jsou tímto všichni účastníci upozorněni, že na akci se budou vyskytovat na volno puštění psy. Proto ponechávat volně před stanem králíky, hlodavce a jiná podobná zvířata není zcela bezpečné.