Základy sesílání kouzel

Úvod

Většina kouzel má ve svém vlastním popisu detailně popsáno jak je seslat. Text níže slouží k pochopení toho od čeho se tyto mechaniky odvíjejí.

Znalost těchto principů je pro všechny mágy a druidy / udržovatele tradic nezbytná. S jejich základy se seznámí i v průběhu hry.

 

Způsoby sesílání

Na sebe
 1. Je-li to vyžadováno, je nutné vyslovit magickou formuli, modlitbu či provést určitý počet gest.
  • V tuto dobu lze sesílání přerušit, poraněním postavy sesilatele (postava, která se snaží efekt seslat).
 2. Vyslovit název magického bojového efektu.
  • V tento okamžik se odečítá magenergie, svatá moc či počet použití.
Dotykem
 1. Je-li to vyžadováno, je nutné vyslovit magickou formuli, modlitbu či provést určitý počet gest.
  • V tuto dobu lze sesílání přerušit poraněním postavy sesilatele (postava, která se snaží efekt seslat).
  • Je-li vyžádována tato první fáze, magenergie, svatá moc či počet použití se odečítá v okamžiku jejího dokončení.
  • Kouzlo se musí využít do konce boje nebo 3 minut mimo boj, jinak vyprchá.
 2. Dotknout se prsty cíle a vyslovit název magického bojového efektu.
  • Nebyla-li vyžadována první fáze, odečte se magenergie, svatá moc či počet použití po dokončení této fáze.
  • Po každém zasažení soupeře kouzlem je nutné ruku přenášející kouzlo od něj oddálit.
  • Dotyku se lze bránit zbraní či štítem.
Zbraní
 1. Je-li to vyžadováno, je nutné vyslovit magickou formuli, modlitbu či provést určitý počet gest.
  • Lze očarovat jen zbraň, kterou sesilatel sám drží v ruce (nepřetahuje se o ni se soupeřem).
  • V tuto dobu lze sesílání přerušit poraněním postavy sesilatele (postava, která se snaží efekt seslat).
  • Je-li vyžádována tato první fáze, magenergie, svatá moc či počet použití se odečítá v okamžiku jejího dokončení.
  • Kouzlo se musí využít do konce boje nebo 3 minut mimo boj, jinak vyprchá.
 2. Dotknout se zbraní cíle a vyslovit název magického bojového efektu.
  • Nebyla-li vyžadována první fáze, odečte se magenergie, svatá moc či počet použití po dokončení této fáze.
  • Po každém zasažení soupeře kouzlem je nutné zbraň přenášející kouzlo od něj oddálit.
  • Zbrani, bez ohledu na to zda je očarovaná, se lze vždy bránit jinou zbraní či štítem.
Magickým projektilem
 1. Je-li to vyžadováno, je nutné vyslovit magickou formuli, modlitbu či provést určitý počet gest.
  • Lze očarovat jen projektil, který sesilatel sám drží v ruce (nepřetahuje se o něj se soupeřem).
  • V tuto dobu lze sesílání přerušit poraněním postavy sesilatele (postava, která se snaží efekt seslat).
  • Je-li vyžádována tato první fáze, magenergie, svatá moc či počet použití se odečítá v okamžiku jejího dokončení.
  • Kouzlo se musí využít do konce boje nebo 3 minut mimo boj, jinak vyprchá.
  • U magických projektilů, které vyžadují tuto fázi platí pravidlo, že aktivní může být vždy jen jeden.
  • Takto aktivovaný projektil lze předávat / přehazovat pouze ve vlastních rukou a není možné ho odkládat.
 2. Hodit na cíl magický projektil.
  • Nebyla-li vyžadována první fáze, odečte se magenergie, svatá moc či počet použití po dokončení této fáze.
  • Dotknutí se tímto projektilem jiné postavy bez hodu je rovněž považováno za zásah.
 3. Pokud je zasažena postava či jiný herně důležitý cíl, vyslovit název magického bojového efektu.
  • Za cíl se považuje cokoliv, co jako první změní směr letu vrženého projektilu.
  • Magickému projektilu se lze bránit zbraní či štítem.
Ukázáním
 1. Je-li to vyžadováno, je nutné vyslovit magickou formuli, modlitbu či provést určitý počet gest.
  • V tuto dobu lze sesílání přerušit poraněním postavy sesilatele (postava, která se snaží efekt seslat).
 2. Ukázat na cíl, který není dál jak 10 kroků, a vyslovit název magického bojového efektu.
  • V tento okamžik se odečítá magenergie, svatá moc či počet použití.
  • Kouzlu seslanému ukázáním se nelze bránit zbraní ani štítem.
Plošněním
 1. Je-li to vyžadováno, je nutné vyslovit magickou formuli, modlitbu či provést určitý počet gest.
  • V tuto dobu lze sesílání přerušit poraněním postavy sesilatele (postava, která se snaží efekt seslat).
 2. Hodit na všechny cíle hrst zrn a vyslovit název magického bojového efektu.
  • V tento okamžik se odečítá magenergie, svatá moc či počet použití.
  • Kouzlu seslanému plošněním se nelze bránit zbraní ani štítem.