Moře / Lodě

Herní moře je reprezentováno posečeným polem. Představuje vodstva severozápadního Tornelionu, od Brožova až po Skendské državy.

Základní pravidla

Lokace na moři jsou dosažitelné pouze pomocí herních lodí, které jsou ztvárněny rekvizitami sestrojenými z komponent poskytnutých organizátory. Každá loď má svůj vlastní glejt, který ji popisuje. Hráči, kteří již vlastní herní loď, si ji mohou sestrojit na začátku hry. Ostatním se tato možnost zpřístupní až v jejím průběhu.

Pro plavbu na lodi je nutné, aby všichni členové posádky měli složeny námořnické zkoušky, které platí vždy jeden rok a skládají se u rejdaře. Každý, kdo složí námořnické zkoušky, se stává plavcem. Postavy, které nemají námořnickou zkoušku, jsou jen náklad a nezasahují do plavby či lodního boje.

Kouzla umožňující létání, chůzi po vodě či dýchání pod vodou je možné na moři použít jen v lokacích, kde je to organizátory přímo dovoleno.

Plavání

Neplavec - Nezkušená postava, která spadne do moře, může na místě šlapat vodu po dobu 10 sekund, než klesne ke dnu a utopí se.

Plavec -  Může lépe plavat v moři. Může se pohybovat pomocí žabáků (maximálně 10) a ve vodě vydrží přibližně 1 minutu

Posádka

Každá loď potřebuje vycvičenou posádku, která má složeny námořnické zkoušky. Minimální posádku tvoří dva lidé. Pokud na lodi zůstane jen jeden člen posádky, přesune se do Brožovského přístavu a loď zůstane v lokaci, kde byla opuštěna. Každá loď musí mít svého kapitána který velí a počítá životy lodi.

Lodní zásoby

Reprezentují vodu, jídlo, ale i lana a další materiál potřebný k opravě lodi. Čím je cílová lokace vzdálenější, tím více je potřeba lodních zásob. Je důležité mít lodních zásob dostatek, protože mohou nastat nečekané situace, které si mohou jejich část vyžádat, jako je třeba vplutí do bouře či napadení mořskou příšerou.

V případě, že během plavby dojdou lodní zásoby, zemře za každý chybějící kus jeden člen posádky určený losem. Lodní zásoby lze koupit v Brožovském přístavu za běžnou cenu dvou kusů za jednu hřivnu.

Životy lodí / Taranování

Každá loď má určitý počet životů podle svého typu a vybavení. Pokud je loď vybavena taranem, může narazit do jiné lodi a tím jí ubrat část životů. Při taranování je nutné nabrat rychlost v přímém směru plavby (alespoň 10 kroků) a mít na paměti, že lodě nemohou couvat. Lodě mohou utrpět poškození i jinými způsoby (např. lokalita, bestiář), nejen při střetu s jinou lodí.

Souboj posádek

Každá loď má ve své základní výbavě několik háků (tenisáky na provázku). Pokud se lodě zachytí jedním hákem, může jej odstraňovat jeden člen posádky (z kterékoliv strany) tím, že "přesekává provaz" (nahlas počítá do 30 a hraje přesekávání provazu). Pokud se lodě vzájemně zachytí alespoň dvěma háky, musí zastavit a prostor mezi háky se stává novým bojištěm. V této fázi již nelze háky odřezat. Souboj posádek probíhá podobně jako noční boj - Je možné používat pouze kontaktní zbraně (bacátka) dodané organizátory. Nezapočítávají se žádné zbroje, imunity ani bojové efekty. Střet (začátek boje) začíná již v okamžiku, kdy se k sobě nepřátelské postavy přiblíží na vzdálenost 10 kroků.

Za normálních okolností nelze útočit z pobřeží na posádku lodi a naopak.

Typy lodí

Běžné lodě pro maximálně 6 osob mají 6 životů a kapacitu 30 zásob. Posádky obchodních lodí mohou používat jedno bacátko na osobu.
Vojenské lodě pro maximálně 6 osob mají 12 životů a kapacitu 20 zásob. Posádky vojenských lodí mohou mít v každé ruce po jednom bacátku.

Vybavení lodí

Pláty - Přidávají každé lodi 6 životů, ale sníží kapacitu zásob o 5.
Taran - Loď vybavená taranem může narazit do jiné lodi a ubrat jí tak 6 životů. Taran na lodi sníží kapacitu zásob o 5.
Harpuna - Slouží k boji proti mořským bestiím. Běžná loď může být vybavena jednou harpunou, zatímco vojenská loď může mít harpuny dvě.
Lodní figura - Lze ji požehnat a získat tím výhody při náhodných událostech.