Nebe, bohové a náboženství

V Brožově i širokém okolí, stejně jako v dalších říších a državách, je přirozené věřit a uctívat. Však také aby ne, tu božstvo zázračně vyléčí na smrt nemocného, jindy mocný záblesk sežehne strašného nepřítele či po úporných modleních a mnoha rituálech dokonce stoupne voda v řece natolik, že bezvěrci z města nelibého pak tonou po tisících a úroda jejich polí je krmivem mořských ryb i dalších stvoření nestvůrných.

Božstva mají moc a zasahují do hry a to nezávisle na tom, zda se jedná o síly vznešené či spíše krutovládné. Bohové, bohyně i celé pantheony či uskupení božstev i nepersonifikovaných projevují se na chodu světa i životech či neživotech všech stvoření. Možná ty v božské síly nevěříš, ale věz, že ony síly jsou v Brožově silně zastoupeny a nejeden následovník jejich hlasu utvořil sobě svatyni, chrám či zlosídlo v jejich jménu.

Každý, který nepřijal víru, stává se náchylnějším k snahám uctívačů, vyznavačů, kleriků a dalších představitelů víry. Srdce i mysl vírou nenaplněné snadno se lámou a ovlivňují, proto rozmysli si dobře, zda v Brožově budeš bez víry.

Víra je niterné přesvědčení nevyžadující logické ni racionální vysvětlení. Demokracie a rovnost zpravidla do Brožova nepatří, božstvo nevyjednává s nepřítelem či zlem, božstvo koná přeslavně a odhodlaně, božstvo nemá rádo kompromis a takřka každé božstvo chce být silnější a přítomné v každém regionu světa. Proto je nutno pochopit, že v Brožově jsou nejsilnější ta božstva, která mají nejvíce aktivních věřících.

Jak být aktivním věřícím? Přijmi božstvo a jeho učení / meditace / krvavé rituály... za své a konej k větší slávě svého boha / bohyně / bohů / bohyň / vznešených mocností či zbožštělé nebeské klenby! Modli se sám ve chvílích potřeby a modli se společně s ostatními pod vedením kněze. Účast na rituálech ber za svatou povinnost a posvátné ceremonii se oddej s mrazením v těle…

Otázka „co tato víra přináší mi" je v pořádku. Každá víra přináší zajímavější a komplexnější herní prožitek, což je zejména důvodem toho, proč jsi na Zlenicích. Zkus se oprostit od očekávání na bojová požehnání, božské odolnosti a meče kované v síních plamene, takové benefity se k víře v silná božstva vážou též. Naopak, i když většina z nás v životě víru v božské síly nemá a prožitek víry nezná, vžij se na okamžik do člověka předkřesťanského času a zkus alespoň krátce pochopit jeho vnímání transcedenta. Projevy (vůle) božstev budou hmatatelnými v krajině okolo tebe, v osudech lidí kolem tebe, v jejich radostech a starostech, úrodách, nemocech… počasí i pravidelných jevech. Až budeš hrát postavu na Zlenicích, zkus si na ten pocit člověka starověku vzpomenout a poprosit jej, aby odhrnul nánosy vědy a moderní filosofie, které v tvé mysli dávno překrývají něco mnohem staršího...

 

... z úst Khadgara, mistra kněze, léto 1518