Historie Tornelionu

Historii Tornelionu, jak se zachovala v ústní tradici, legendách a později i písemných a jiných záznamech, můžeme rozdělit na několik epoch:

 

Věk bohů (před rokem 0)

Z tohoto období, kdy Staří Bohové ještě chodili napříč sférami mezi obyčejnými smrtelníky z ras, jenž sami stvořili, a konali pro nás již nepředstavitelné zázraky, se zachovaly jen střípky a ozvěny ve formě pozapomenutých legend. Jisté však je, že bohů bylo vícero, než známe v nynějších časech, a oplývali mnohem větší mocí.

 

Mytický věk (0 - 276)

Staří Bohové se navzájem zničili ve smrtelníkům nepředstavitelné válce a jednotlivé osvobozené a znovuzrozené rasy hledají své místo pod sluncem. Ne všechny ho nalézají snadno. Tato doba plná silné magie končí sjednocením orčích klanů, které plení elfí knížectví a zakládají vlastní říši.

 

Věk orků (277 - 475)

Orčí císařství se topí v blahobytu a pořádá nájezdy na zbylé elfí enklávy a odpadlické gobliny. Kromě nich expandují také trpaslíci, se kterými orci čile obchodují. Pošetilým válečným aktem však na sebe orčí císař svolává jejich hněv a říše zelenokožců končí utopena v krvi.

 

Věk elfů (476 - 923)

Elfové se ujímají vlády nad většinou kontinentu, ale na západní pobřeží připlouvají první lidští a hobití osadníci a začleňují se do nového císařství. Prosperitu, již značně nahlodanou dekadencí vládnoucích elit, ukončuje vlna přírodních pohrom.

 

Věk lidí (924 - současnost)

Po přírodních katastrofách povstávají nemrtvé armády a celý Tornelion se ocitá v rozvratu a válce o přežití. Z ní vychází jako největší vítězi lidé, kteří ustanovují nové pořádky. Karta se obrací a na trůn neusedá poprvé elf, ale člověk. V tomto období se - až na drobné výjimky - země z celého kontinentu začleňují do císařských struktur. Říše je nakonec rozvrácena občanskou válkou, když je popřena legitimita císařského rodu na trůn.