2023 Prolog druhý - Vzestup temnoty

Vzestup temnoty

Toho večera se ukládáš ke spánku tak, jako obvykle. Usínáš však až nezvykle rychle. Náhle se probíráš na podivném zšeřelém místě. Kolem sebe vidíš známé obličeje ostatních obyvatel Brožova, kteří se tváří stejně zmateně jako ty. Světla pomalu ubývá, když v tom zaslechneš tichý smích. Čím méně je světla, tím hlasitější je smích. Vychází odnikud, a přitom jakoby odevšad.

Světlo zmizí docela. Zahalí vás neproniknutelná tma.

Mužský hlas, když se dosud smál, k vám začíná z té temnoty promlouvat. Za normálních okolností by jistě působil příjemně a jemně. Nyní je však pokřiven zlovolným výsměchem a pohrdáním.

"Děkuji vám, drazí brožované! Děkuji vám všem! Každé vaše rozhodnutí, každý nicotný a drobný čin, to vše mi pomohlo dostat se až sem, do tohoto bodu. Děkuji a děkuji! Zničili jste mého nepřítele, toho jediného, který mě svým světlem a ohněm držel zpátky v mých plánech. Dali jste mi napít nevinné stříbrné krve, která mne tolik posílila. Odstranili jste ochránce vašeho lesa i ochránkyni vaší země, udělali jste však mnohem, mnohem víc… Aniž byste cokoliv tušili. Za to vše vám ještě jednou děkuji!"

S trhnutím procitáš do kalného úsvitu zbrocený potem. A vnitřně víš, že to nebyla jen noční můra. To si s jistotou potvrzuješ v průběhu dne, neboť nejsi jediný, kdo měl tento sen. Spíše je naopak obtížné najít někoho, komu se nezdál.

Zdá se, že na Brožov přicházejí opět těžké časy.