2023 Prolog první - Královský dvůr

Královský dvůr

Brožov - město nám tak vzdálené, oddělené divokým krajem, a přesto tak mohutně zasahující do našich životů. Stálo u zrodu království Gelreánského, když Její Výsost královna Xelesia I., v té době ještě vévodkyně, nalezla v tamější knihovně důkazy o nelegitimitě císaře, vedoucí až k rozpadu Gilneasské říše. Pozdější rozhodnutí brožovanů přijmout vládu osvícené mysli naší královny jsme spatřovali jako další z dobrých znamení, zvláště poté, co byla v okolí města nalezena magická ruda zvaná theolit. Jak vysoko jsme díky vynálezům alchymistů začali stoupat! Však vzápětí přišel pád, když byl v Brožově za podivných okolností spáchán atentát na naši milovanou královnu, která ihned po něm zmizela neznámo kam. Země se zmítá v nejistotě a chmurách, vládu převzala dočasně regentská rada a nikdo neví, co přinesou příští dny.

Ze zápisků galmorského kronikáře

 

Je chmurné dopoledne, ačkoliv nálada v trůnním sále odpovídá spíš náladě lidu v království, než šedivému počasí venku. Po úvodním slovu se řeší běžná témata - hospodářství, politická vyjednávání, bezpečnostní situace… Ale nejvyšší zástupci šlechty, tvořící regentskou radu, působí nesví a mluví rozvláčně. Jako by se snažili oddálit neoddalitelné. Konečně si hrabě Erwin Nethlenský odkašle a předestře otázku Brožova.

Smutná mladá dívenka, sedící dosud znuděně v čele stolu, na ta slova poprvé zaujatě zvedne hlavu a střelí pohledem k prázdnému královskému trůnu.

"...navrhuji tedy vyslat vyšetřovací komisi. Události, které se staly, jsou neomluvitelné, a musí být patřičně prošetřeny. Nemůžeme si dovolit spekulace, které by podrývaly naši jednotu a soudržnost království a nahrávaly našim nepřátelům. Ale šlechta i prostý lid mají pochopitelně otázky. Je třeba tedy jednoznačně potvrdit, zda je Její královská Výsost skutečně po smrti. Pokud ano, zajistit pohřeb a následně Vás oficiálně uvést do funkce, Výsosti, a nechat leníky Vám přísahat věrnost," obrací se hrabě na dívku. "Také navrhuji vyšetřit okolnosti královniny theolitové proměny a nedbalost stráží a exemplárně potrestat viníky. Lid a spravedlnost si to žádají. Co o tom soudíte, Vaše Výsosti?"

"Jsem ráda, hrabě, že jste ve svém obsáhlém monologu nalezl prostor i pro můj názor," promluví lehce jízlivě princezna. "Nejraději bych na vyšetřování dohlédla osobně, ale nehodlám dávat všanc bezpečnost svojí i monarchie. Každopádně souhlasím, je potřeba vnést do celého dění v Brožově světlo a zamezit klevetám. Ráda bych pověřila šetřením hraběte Polbruského. Ne, nic nenamítejte, hrabě," utíná hned v zárodku Erwinovy námitky. "Vy jste prokázal svoji loajalitu a schopnosti při řešení dohledu nad theolitem, ale váš pobyt v Brožově do záležitosti stavu královny jasno nepřinesl. Je tedy potřeba jiný pohled a hrabě Polbruský má moji plnou důvěru a požehnání. A všem zde přítomným bych ráda připomněla, že jeho vzdálená pokrevní spřízněnost s královnou a mnou v tomto rozhodnutí nehrají žádnou roli. Doufám, že s mojí volbou souhlasíte." Ozývají se rozpačité souhlasné zvuky. "Výborně. Ve výběru doprovodu do Brožova má hrabě volnou ruku dle libosti. Tímto považuji dnešní zasedání rady za ukončené."