Boj a komunikace s bestiářem

Boj proti CP / monstrům

Některá CP lze vyřadit stejně jako hráče, ale není jich mnoho, a u monster toto neplatí vůbec. Je to dáno tím, že tyto CP a monstra většinou bojují proti velké přesile a přesto mají představovat pro hráče určitou výzvu. Z těchto důvodů mají svou životnost založenou na počtu zásahů, které musí obdržet, doplněnou zbrojemi a imunitami na konkrétní efekty či části těla. Aby tento boj nebyl nudný, mají některé z těchto bytostí různé speciální schopnosti, jako oživování svých poskoků či plošné zraňování nepřátel (postav), když v boji nastane určitá situace. Na rozdíl od CP se na většinu střetů s monstry hráči mohou předem připravit, když si přečtou bestiáře, které jsou k dispozici u mistra hraničáře a které se před hrou pravidelně aktualizují.

 

Co se při hraní s CP / monstry může stát a kde je třeba být shovívavý

Nereaguje na zásahy

Pokud se to stane, je možné, že není slyšet přes masku hlášení, že odolal, nebo nestíhá reagovat, protože dostal současně mnoho dalších zásahů.

Zásahy od velkých a ještě větších monster

Některá monstra používají atypické zbraně, jako třeba obří kostěné palice. Tyto zbraně by měly být pro postavy opravdu smrtící, a tak je každý zásah doplněn heslem "Průraz". Jsou však i skutečně velká monstra, která jsou v tomto ohledu řešena jinak. Člen bestiáře hrající monstrum v takovém případě mluví jen minimálně nebo vůbec. Veškerou komunikaci s hráčem za něj dělá organizátor s růžovou šerpou. Ten při setkání s daným monstrem může hráčům sdělit, že například zde přítomný obr ozbrojený bronzovým sloupem způsobí stav agónie každému, koho trefí, a že takovému zásahu se nelze bránit zbraní ani štítem. V takovém případě je potřeba postupovat dle daných pokynů.

Nahnání na pařez či jinou překážku

Někteří hráči mají oškliví zvyk nechat ostatní nacouvat do stromu, pařezu či díry v zemi. Nejen, že to je nečestné, ale i velice nebezpečné. U bestiáře majícího kolikrát opravdu těžkopádné kostýmy to může mít skutečně ošklivé následky. Těmto věcem je třeba se naprosto vyvarovat.

Došlo k nedorozumění

Nejlepší možné řešení je dát obě ruce na hlavu (tak se značí mrtvola na odchodu do podsvětí) a v tuto chvíli vždy neherně bez RP bestiář oslovit a situaci rovnou vyřešit. Je dobré si rozmyslet, zda je nutné věc řešit okamžitě a přerušit tím hru jiným hráčům, nebo je možné počkat.