O magických zřídlech

Jak je popsáno v pojednání o magické energii magické, mágové čerpají energii k praktikování magie především v místech tzv. magenergetických (zkráceně magických) zřídel. Magických zřídel se nachází na Tornelionu několik.

Nejvydatnější a nejsilnější magické zřídlo na kontinentu lze nalézt v oblasti města Brožova a přilehlého Hvozdu. Jeho magenergetický tok je velmi silný, ale jeho chování není vždy předvídatelné, o čemž bude pojednáno později. Druhé nejvydatnější zřídlo pak nalezneme v Tolarii. Jedná se o tzv. pulzně-periodické zřídlo. Síla magenergetického toku tedy sice výrazně kolísá v magenergetických pulzech (jsou období, kdy je magenergetický tok velmi nízký, až skoro žádný), ale jeho chování se dá velmi dobře predikovat. Jedná se o velmi vydatné zřídlo. V místě, kde v poušti Tisíc sluncí pramení řeky Fatea a Morga, pak můžeme naleznout další dvě magická zřídla, tzv. suchá zřídla. Právě jejich aktivitě se přisuzuje skutečnost, že v místě vyprahlé pouště pramení rovnou dvě řeky. Další magické zřídlo se nachází v Marsalském hvozdu. Je známo, že se jedná o velmi vydatné zřídlo, ostatně Marsalský hvozd je plný všemožných magických tvorů. Bližší skutečnosti o tomto zřídle ovšem známy nejsou, je velmi málo probádané. V místě, kterému se přezdívá Čarodějův kout, se nachází další, nepříliš silné, ale stabilní magické zřídlo. Poslední významné zřídlo pak najdeme v Bažině pohaslých nadějí. Toto magické zřídlo má malou vydatnost, zato se však v tomto případě jedná o velké ztenčení v oponě - magenergie zde "probublává" na obrovské ploše. Tento typ zřídla se nazývá plně relaxované zřídlo.

Je pochopitelné, že dvě nejznámější a nejvýznamnější magické univerzity, tedy univerzita v Tolarii a univerzita v Brožově, se nachází v bezprostřední blízkosti zvláště vydatných magických zřídel. Jak je již popsáno výše, magické zřídlo vyskytující se v Tolarii je pulzní, ovšem jeho toky jsou snadno předvídatelné a vyzařují magenergii rovnoměrně do okolí. S ohledem na předvídatelnost magického zřídla zdejší mágové vyvinuli mentální cvičení, kterými jsou schopni usměrňovat, absorbovat a následně využívat příslušné frakce magenergie. Tento proces nazvali magickou meditací. V místě Brožova je magické zřídlo patrně tvořeno několika oponovými anomáliemi, díky čemuž je toto zřídlo velmi mocné, ale také značně proměnlivé. Zdejší mágové dokázali lokalizovat jednu z největších anomálií a vystavit kolem ní usměrňující a stabilizující zařízení, tzv. magický pilíř. V jeho místě mohli brožovští mágové praktikovat proces podobný meditaci u kaladorských mágů, a čerpat tak magenergii, kterou následně využívali. Bohužel mocné magenergetické zakolísání v roce 1518 vedlo k destabilizaci usměrňovací funkce magického pilíře, důsledkem čehož zdejší mágové ztratili schopnost tímto způsobem magenergii využívat. Veškeré do té doby nabyté schopnosti byly v jediný okamžik u všech brožovských mágů transformovány ve znalost receptu (výborné) fazolové polévky. Po této nešťastné události bylo Brožovským mágům jasné, že tímto způsobem nemohou nadále magenergii v Brožově využívat. Po prvotním otřesu na poli magie nabídli pomocnou ruku mágové z Tolarie a mágům v Brožově dodali kouzla a základní učební pomůcky popisující jejich metody praktikování magie a meditace. Mágové v Brožově pak začali pracovat na příručních stabilizátorech a usměrňovačích magenergie. Tyto výzkumy dovedly tehdejšího pomocníka mistra Taryna a později samotného mistra mága Raista k vynálezu tzv. Magiových krystalů a vytvoření Dračího jablka. Magiové krystaly a Dračí jablko nemají ve světě magie obdoby a dosud není pochopen princip jejich fungování. Magiové krystaly mají výborné absorpční vlastnosti a skvěle fungují navzdory kolísavému charakteru brožovského zřídla. Brožovským mágům tak umožňují bezpečně a kontrolovaně čerpat a využívat příslušné frakce magenergie. Přesto však praktikování magického řemesla v Brožově vyžaduje jistý nácvik – mágové neznalí charakteru brožovského zřídla čelí v Brožově často značným obtížím.