Soldenské panství

Soldenské panství

Oblast: Soldenské ostrovy

Hlavní město: Orliken (oblast Soldenské ostrovy)

Panovník: Pán ostrovů hrabě Tarik van der Gorst

Státní zřízení: Feudální monarchie

Znak: Červené, stříbrně lemované břevno pošikem se třemi zlatými korunami v modrém štítu (gotický štít)


Geografie a stručná historie

Soldenské ostrovy od dob příchodu lidí na Tornelion sloužily jako bezpečná obchodní křižovatka na ústí řeky Espry do Idské zátoky. Na významu získal především po osídlení ostrova Arecibo piráty. Titul pána ostrovů tak s sebou začal přinášel množství strážních povinností.

Když vypukla válka, tak zdejší místodržící - Tarik van der Gorst, třebaže osobně sympatizoval s vévodkyní Xelesií, zachoval věrnost říši. Vzhledem k odtržení od zbytků císařství a omezeným zdrojům ale neměl jinou možnost, než i nadále plnit své strážní protiirátské povinnosti a doufat, že válka časem sama ukáže, na jakou stranu se přiklonit.

Hospodářství

Soldenské ostrovy jsou významnou obchodní stanicí. Kromě příjmů z obchodu má na místní ekonomiku značný vliv i rybolov.

Současná politika

Soldenské ostrovy jsou zatím stále neutrální. Vojensky vystupují pouze proti pirátům z Areciba.

Obyvatelstvo

Velmi rozmanité, ale převažují lidé.

Zvláštnosti

V Soldenském panství si své velvyslanectví a obchodní stanici zřídila Arachnirská říše.