Skendské državy

Skendské državy

Oblast: Flem, Glomfjord, Grums, Nordvia, Odda, Odmulsko, Onerhaim

Hlavní město: Glorviken (oblast Glomfjord)

Panovník: Jarl Ottar

Státní zřízení: Feudalismus

Znak: Stříbrné hory v modrém poli, v horách zlatá, červeně lemovaná brána (kulatý štít)


Geografie a stručná historie

Severozápad Tornelionu je jak původním domovem trpaslíků, tak prvním místem, kde se vylodili v pátém století lidští kolonisté. Do dnešních dob zde koexistují vedle sebe prastaré trpasličí rody sídlící ve věčně zamrzlých horách, které dění na zbytku kontinentu příliš nezajímá, a drsní lidé, kteří obývají neméně drsná podhůří a okolí řek.

Skendské državy vznikly na severozápadě dřívějšího císařství v oblastech, které ani po Temném přílivu zcela nepřijaly císařskou nadvládu a vždy si udržely autonomii a významný podíl na lokální moci. Po vypuknutí občanské války se severozápad na několik měsíců uzavřel okolnímu světu. V průběhu této doby došlo k několika desítkám krvavých střetů mezi jednotlivými lidskými rodinnými klany a feudálními pány, aby se nakonec dostal na výsluní Skendský kmenový svaz vedený jarlem Ottarem, který si dokázal podrobit všechny ostatní. Jarl Ottar vydal listinu "Naše síla, naše zem, naše právo", kterým oficiálně vypověděl poslušnost Nikodémovi. Místní trpaslíci, kteří nikdy nebyli oficiálně poddanými císařství, vojensky podporují jarla Ottara především v rámci obrany držav, protože si chtějí udržet svoji autonomii. Nějakou dobu se Skendské državy držely stranou hlavního dění a pouze držely své území. Následoval neúspěšný pokus dobýt ostrov Arecibo, který silně otřásl Ottarovým postavením. Jakmile tedy spatřil šanci, v podobě slabě chráněného Gelreánského Odmulska, tak uspořádal výpravu, která Odmulsko zabrala a zastavila se až u hranic Nethlenska. 

Hospodářství

Oblast Skendských držav je bohatá na nerostné bohatství, ale silně se jí nedostává úrodné půdy. Místní se živí hodně rybolovem v pobřežních oblastech a pastevectvím. Dříve državy ohledně zemědělských plodin hodně spoléhaly na říši, kam posílaly své řemeslné výrobky. V oblasti Skendských držav je metalurgický průmysl té nejvyšší úrovně, včetně věhlasných loděnic v Oddě.  

Současná politika

Skendské državy upevnily svoji pozici v Odmulsku a využily atentátu na královnu Xelesii a následný chaos v Gelreánském království, aby napadli úrodné Polbrusko. Nakonec však byli rádi, že uhájili Onerhaim. Řád Ingardonských rytířů totiž považoval soustředění skendských jednotek za přípravu na napadení Gotty a podnikl preventivní úder. Současně byli odraženi i v Polbrusku, neboť gelreánská armáda byla překvapivě posílena arnskými jednotkami složenými především z orků a goblinů. To vyburcovalo z letargie domácí trpaslíky, kteří se dosud do expanzivní politiky příliš nezapojovali, neboť stále chovají k zelenokožcům silnou zášť.

Obyvatelstvo

Skendské državy jsou osídleny mírnou většinou trpaslíky, kteří se však nemíchají do politiky. Druhou skupinou obyvatel jsou pak lidé, kteří si naopak snaží zvýšit svůj podíl moci a vlivu.

Zvláštnosti

Skendské državy jsou překvapivě místem, kde se zrodila rasa kočkolidí (město Glorviken).