Podtemno

Podtemno

Oblast: Podzemí oblasti Iared a dost možná celého Tornelionu.

Hlavní město: Guallidurth (oblast Iared)

Panovník: Matriarcha Lyra Sstrixmoth

Státní zřízení: Monarchie

Znak: Černý pavouk ve stříbrném štítu (empírový štít)


Geografie a stručná historie

Podtemno patří k lokalitám téměř mýtickým. Zvěsti o něm se rozšířily mimo okruh učenců a dobrodruhů spolu s karavanami elfích obchodníků s podivným černým odstínem pleti, kteří začali v posledních dekádách vycházet více na povrch někde v pohoří Štíty světa v oblasti Iared. Ti se hlásili k národu temných elfů a obchodovali jménem matriarchy Lyry Sstrixmoth. Podtemno je podle všeho rozsáhlé podzemí nacházející se výrazně hlouběji než trpasličí města, jehož velikost však není s určitostí známa. Je prý domovem podivného ekosystému, který se podle všeho obejde bez slunečního světla, a zvláštních a často velmi nebezpečných magických tvorů. V smrtícím prostředí přežijí jen ti nejodolnější jedinci, kteří dokáží jednat pragmaticky a bez zbytečného sentimentu. O jejich exotických jedech a zákeřných kouzlech té doslova nejtemnější magie kolují celé legendy. Těžko však říct, co všechno je pravda a co jen báchorky nevzdělaných bojácných vesničanů. Je i možné, že je o sobě rozšiřují sami temní elfové, aby měli klid od dotěrných zvědavců. Buď jak buď, na povrchu každopádně působí vždy značný rozruch. 

Dávné příběhy hovoří o jejich dávné odluce od elfů z povrchu a také o válkách s trpaslíky a jinými podzemními tvory. Poslední taková válka však byla před více než šesti sty lety a jak temní elfové, tak trpaslíci od těch dob od sebe drží strategický odstup.

Hospodářství

O surovinách Podtemna se vzrušeně diskutuje, ale zdá se, že temní elfové drahých kovů a drahokamů nedostatek nemají. Mnoho jejich kupeckých karavan pak míří do Denardského velkoknížectví, významného obchodního centra.

Současná politika

Podtemno je politicky neutrální a do záležitostí na povrchu se nevměšuje. Má však dobré vztahy s Ashinarským řádem, který obývá hory nad Podtemnem.

Obyvatelstvo

Výhradně Temní elfové.

Zvláštnosti

Do částí Podtemna obývané temnými elfy nesmí vstoupit nikdo, kdo není jejich rasy.