Oskalonská država

Oskalonská država

Oblast: Marsala, Munkfors, Ustalor

Hlavní město: Arborea (oblast Marsala)

Panovník: Rada starších

Státní zřízení: Kmenový svaz)

Znak: Zlatý stromový ent v zeleném poli (oválný štít)


Geografie a stručná historie

Oskalonská država je dominiem lesních bytostí v oblasti Munkforského a Marsalského hvozdu. Když začala občanská válka v rozpadlém císařství, zdejší stařešinové sjednotili veškeré lesní národy a elfy a dali všem v okolí na srozuměnou, že na své území nevpustí hrůzy války. Byly vytvořeny milice a hraničářské oddíly, které odrážely veškeré pokusy o proniknutí na území Oskalonské državy. Nedlouho po začátku války byla ujednána smlouva s Ustalorskými farmáři, kteří výměnou za ochranu dodávají proviant lesním národům. V Oskalonské državě byla ustanovena válečná rada starších, která v rukou nyní třímá veškerou výkonnou moc. 

Hospodářství

Díky potravinám z úrodného Ustaloru je Oskalonská država nadmíru dobře zásobená. Na jejím území se však nenachází prakticky žádný průmysl. Vypráví se o ohromném nerostném bohatství, které však lesní národy nevyužívají a jejich zákony zakazují jakoukoliv těžbu. 

Současná politika

Oskalonské državy jsou v současnosti neutrální, ale čelí dlouhodobě vzrůstajícímu tlaku ze strany Lathmorského království a Dahirského emirátu, které chtějí získat dostatek dřeva na zbudování válečného loďstva. Zatím se ale jedná jen o menší pohraniční půtky.

Obyvatelstvo

Více jak polovina obyvatel jsou Lesní bytosti (víly, dryády, jednorožci…), dále pak elfové. V Ustaloru převažují lidé.

Zvláštnosti

Rozlehlé lesy patří k nejstarším zachovalým hvozdům na kontinentu, které v aktivitě soupeří s Divokým hvozdem u Brožova. Říká se, že místní hvozd přežil víc jak patnáct století bez významějšího zásahu.