Elseánské království

Elseánské království

Oblast: Elsean

Hlavní město: Gorten (oblast Elsean)

Panovník: Král Merveon III.

Státní zřízení: Konstituční monarchie

Znak: V zeleném empírovém štítu pod sebou tři zlatí kráčející rysové (empírový štít)


Geografie a stručná historie

Elsean, neboli, jak je mu přezdíváno, "Zelený ostrov", je domovem jednoho z prokazatelně nejstarších šlechtických elfských rodů na Tornelionu a v minulosti býval důležitou enklávou elfího císařství. Dávná sláva ostrova již však poněkud ztratila svůj lesk. Krajině dominují rozpadlé a pobořené hrady, protože místní zeměpáni se příliš dlouho starali o svůj původ namísto patřičného hospodářství. Když na ostrov dorazily první zprávy o rozpadu císařství, tak následovala poněkud překvapivá reakce vévody Kerlona odtrhnout se od říše a vyhlásit Elseánské království. Kerlon byl však několik měsíců po té zavražděn, pravděpodobně svým bratrem Jorlungem. Ten usedl na uprázdněný trůn a kupodivu si vedl mnohem lépe a progresivněji než Kerlon. Za jeho vlády se započalo s opravou pobřežních pevností a politickým vyjednáváním s rialtským vévodou Renaldem. Tomu posléze vyslal na pomoc v bojích proti Syrdalskému kmenovému svazu armádu, kterou vedl jeho syn Merveon. Po dobytí Dorlonského ostrova z područí barbarů král Jorlung abdikoval kvůli zhoršení svého zdraví (dle zlých jazyků se projevila degenerace jeho rodu). Nástupcem se stal jeho syn Merveon. Ten přijal titul III. král Elseánský a pokračuje v cestě vytyčené svým otcem, tedy probírání ostrova z letité letargie a obnově dávné slávy a lesku. V tomto konání nalezl silnou podporu obyvatel.

Hospodářství

Průmyslově i potravinově Elsean značně pokulhává a nebýt rybolovu, stěží by uživil své obyvatelstvo. Nyní využívá částečnou hospodářskou pomoc z Rialtského vévodství, které má více úrodné půdy.

Současná politika

Už před válkou byl ostrov v rámci říše považován za centru blízké, leč nezajímavé a víceméně přehlížené území, a vzhledem k pramalému strategickému významu ostrova je Elsean i nyní zcela mimo válečné dění na kontinentě.

Elseánské království má uzavřené spojenectví s Rialtským vévodstvím, které bylo po vytlačení barbarů ještě více utuženo svatbou krále Merveona III. Elseánského s Nairou, dcerou rialtského vévody Renalda roku 1522.

Obyvatelstvo

Elfové, minoritní lidské osídlení.

Zvláštnosti

Elsean je jedním z posledních skutečně elfských území, navíc místní rody patří k nejstarším zachovaným dynastiím na Tornelionu.