Ashinarský řád

Ashinarský řád

Oblast: Iared, Siltea

Hlavní město: Ponros (oblast Iared)

Panovník: Velmistr Ezin mal Makrash

Státní zřízení: Řádový stát

Znak: Zlaté slunce ve stříbrném štítu (gotický štít)

 

Geografie a stručná historie

Ashinarský řád byl založen v desátém století vyznavači církve Světla Svatého v chrámu ve městě Ponros (rozkládajícím se nad opuštěným trpasličím městem), které je nyní nejvýznamnějším centrem této víry na Tornelionu. Řád přijal jméno po jednom ze světců Světla a zároveň svém prvním velmistrovi - Ashinarovi z Aedonu - a začal kromě péče o prostý lid budovat nedobytné skalní kláštery, horské stezky a opěrné body proti případným útočníkům. Během let se místním Světlonošům (jak se sami věřící ve Světlo nazývají) podařilo vybudovat soběstačnou enklávu, kam se mohl uchýlit každý hledající bezpečí a mír ve své duši a mysli. Vysoké hory v oblasti Iared a mohutně opevněná pevnost, kterou pak Ashinský řád během čtrnáctého století zbudoval okolo města Ponros, činí jakýkoliv násilný krok proti řádu značně obtížným. 

Dalo by se říct, že se jednalo o oblast odříznutou od říše již v době před jejím rozpadem, a proto nebylo pro nikoho překvapením, že nedlouho po vypuknutí války zaslal velmistr řádu Ezin mal Makrash ostatním panovníkům listinu "Ve stopách Ashinara", kterou vyhlásil nezávislost.

Hospodářství

V horských oblastech Iared a Siltea se nachází množství nerostného bohatství (které nicméně není nijak mohutně těženo), mimo jiné i namodralé, průzračné drahokamy velké ceny známé jako Ashinarovy slzy. Řád je díky důmyslnému systému terasovitých políček a úrodným údolím potravinově zcela soběstačný.

Současná politika

Ashinarský řád se snaží vystupovat neutrálně a nezapojovat se do války. Občanskou válku v rámci již bývalého císařství vidí jako vyvrcholení dlouhodobé spirituální krize, která již dlouho sžírala Tornelion. V posledních letech vyslal řád větší množství misionářů do sousedního Gelreánského království, které na ně hledí s jistou tolerantní ostražitostí.

Obyvatelstvo

Převážně lidé.

Zvláštnosti

V provincii Iared se nachází hlavní brána do Podtemna, říše temných elfů. Řád i temní elfové se navzájem respektují a mají dobré sousedské vztahy.