Frakce 2022

Alchemická Dílna

Alchemickou Dílnu v roce 1521 založili alchymisté Celestýn a půlgoblin Zmatmysl za štědré finanční pomoci dvou gelreánských šlechticů a filantropů - hraběte Wilhelma XII. Nethlenského, brožovského soudce, a barona Zachariáše Suda ze Sornské vinice.

Dílna je otevřena široké veřejnosti a nabízí lektvary, amulety a stříbření zbraní. Výroba je zakázková, ale nejběžněji poptávané lektvary je snaha mít skladem. Též nabízí ranhojičské služby.

Kolegům alchymistům pak za symbolický poplatek umožňuje využít plně vybavené laboratoře pro jejich výrobu či experimenty, sehnat zde na ně materiál, a prostřednictvím Dílny lze také prodat vlastní výrobky.

 

Brožovská knihovna

Městská instituce shromažďující vědomosti.

 

Cech obchodníků s tuřínem a právníků

Cech obchodníků s tuřínem vznikl jako volné sdružení přistěhovalců žijících na předměstí Brožova, které už nebavilo být věčně opomíjenými odpadky na okraji Brožovské společnosti bez nároku na zastání a příležitosti k výdělku. V čele organizace potom stanul Baron, široce respektovaný muž, který se staral o blaho komunity, zajišťoval klid a shovívavost ze strany městských autorit, a na oplátku požíval vážnosti a respektu, který se málokdo odvážil narušit. Jak postupně známost a prosperita cechu rostla, začal být ne-li respektován, tak minimálně nepřehlížen i institucemi města, až nakonec Baron Joshua zařídil oficiální uznání Cechu městem a sám zasedl v cechovní radě Brožova. O obchodech Cechu se traduje mnohé, říká se, že jeho členové dokáží sehnat cokoli, od vysoce kvalitních brukvovin s vysokým obsahem vitamínů, až po přírodní životabudiče menší nutriční hodnoty, nicméně značně pozvedající ducha, nicméně faktem je, že se sice našlo mnoho takových, kteří Cech obviňovali i ze závažných zločinů, žádný z nich ovšem nikdy nedorazil ke slyšení před oficiálními autoritami a dali přednost různým pracovním cestám a rekondičním pobytům na dobu neurčitou. A tak se dá očekávat, že i do budoucna bude předměstí díky Cechu vzkvétat nakolik, kolik je toho jen tuřín schopen. V poslední době se také aktivity cechu zaměřují na oblast práva, což vedlo k založení Cechu právníků, aby každý, kdo se cítí být nespravedlivě drcen okovanou botou slepého práva, našel u Cechu zastání a dovolal se spravedlnosti, případně potrestání těch, kdo mu ukřivdili.

 

Garda

Slavná garda Brožova! Jsi-li dobrodruh hledající slávu a dobrodružství, válečník s chutí bojovat proti temným silám nebo kdokoliv kdo má rád řád, hrdost a pevnou víru, neváhej a přidej se k nám!

Hrdost! Sláva!

...jo a máme rum...

 

Gelreánské vojsko

Královna Xelesia I., poté co zjistila strategický význam Theolitu, rozhodla o vyslání vojenské posádky do Brožova s úkolem zajistit jeho bezproblémovou těžbu a vývoz. Tyto pořádkové síly se skládají z profesionálních vojáků, kteří jsou připraveni pro tento rozkaz udělat vše. V reálu se jednotka skládá z extrémně motivovaných jedinců, kteří tento úkol berou jako možnost, jak se v řadách početné Gerleánské armády zviditelnit. Avšak k lidem se dostávají zvěsti, že významná část vojáku z posádky, byla umístěna do Brožova za trest.

 

Gelreánští místodržící

Gelreánské království (Hlavní město Galmora, vládce Xelesia I., pro připomenutí) má s Brožovem dlouhé a dobré vztahy ještě z doby, kdy se Brožov tituloval "Svobodné město". Nyní je Brožov ve správě Gelreánu, ke kterému se dobrovolně a iniciativně připojil. V současné době je "úřadující" královský místodržící Lucasso Katcherio d´Foret Noire, který však nedávno odjel do Galmory setkat se s Královnou. Nyní je Brožov dočasně svěřen do rukou Zástupce místodržícího - Martina Bezzemka.

 

Kaladorští vyslanci

Přicházíme do Brožova za účelem diplomatické mise. Pokoušíme se upevnit vztahy s Gelreáským královstvím a napravit vztahy s Denardskými mecenáši sídlícími na této Gelreánské půdě. 

Naším vedlejším úkolem je pozorovat všechny anomální magické jevy a zjistit co nejvíce o zdejší magii.

 

Karavana Khajiitů z Dahiru

Karavana Khajiitů je spolek původem z pouští Oblasti Asvalen z Dahirského Emirátu. Jsou kočovní obchodníci, kteří přitáhli do oblasti Brožova jako velvyslanci Dahiru ve věcech politických a také ve vizi lehce vydělaného zlata prodejem nejrozličnějšího zboží: od exotického ovoce přes magické předměty až po otroky. 
Obchodují s komoditami po celém jižním a východním Tornelionu, nejspíše už jste o nich slyšeli. Nepřátele nemají, jsou to obchodníci řídící se pravidlem "Khajiit has wares if you have coin", takže si u nich svou cenu najde všechno a každý kdo jde kolem se se zájmem zastaví.
Bude nám velkou ctí s Vámi obchodovat, nebo jen prodiskutovat politické i nepolitické dění ve městě a na celém kontinentu.

 

Konkláve

Konkláve je cech brožovských mágů, který vznikl za účelem podpory magických nauk, posílení pozice mágů ve městě a dohazování práce. Jde spíše o volnější sdružení čarodějů s názorem, že magie by měla být dostupná a podporovaná. Cech je nyní řízen cechmistrem Eruem a radními Argiopem, Tergasem a Baelyxem. Členství je dobrovolné a žadatelé musí být mágové s magiovým krystalem. Mágové mohou být přijati na zkoušku jako tovaryši a pokud se osvědčí (hezké RP atd.), jsou přijati. Výhodou členství je možnost vzájemné pomoci s kouzly a rituály, výuka mladších kolegů, prodej svitků a především participace na výpravách a vzájemné dohazování práce dle schopností a dovedností.

 

Lovci Nočních můr

Frakce lovců nestvůr. Loví nestvůry, aby tento svět co nejméně připomínal noční můru. Co je nestvůra se s Boží milostí hodnotí podle činů, ne podle rasy či schopností. Lovci mají pevný hierarchický systém, vlastní gesta, symboly i bojové strategie. Jdou poměrně snadno rozpoznat dle tradičního černého oblečení. Je jejich osudem bojovat o každý nevinný život. Činí tak bez nutnosti finanční odměny. Kdokoliv, kdo potřebuje pomoc na pouti životem se může na Lovce obrátit. 

Říká se o nich, že shromažďují vědomosti. Každá nová vědomost je frakcí vítána. Recepty, rituální postupy, kulturní či náboženské zajímavosti - Lovci věří, že čím více ze světa pochopí, tím více se přiblíží svému Bohu. 

"Po souboji je třeba se nepříteli uklonit místo nenávidění. Dal nám možnost se zlepšit a poznat své slabiny. Dejme mu na oplátku respekt." - První Lovec

Pokud budete chtít, ke frakci se dá herně připojit. Jestli o to máte zájem, doporučujeme černý kostým. Není to ale nutné.

 

Obchodní společnost Rudá Liška

Jsme obchodní společnost Rudá liška, jež provozuje kasino. Rádi uvítáme všechny bez rozdílu barvy, povolání či původu. Poskytujeme rozsáhlou škálu denních i nočních služeb.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

 

Řád Rudého Draka

Řád, který vnímá dračí symboliku s odkazem na dávnou báji jako cestu k upevňování víry v sebe sama. Podle báje z dob, kdy lidé žili v říši bohů a sloužili jim, nabídl Rudý Drak lidem jablka ze stromu poznání. Lidé skrze ně poznali svou vlastní sílu a vzepřeli se bohům. Ti je za to vyhnali ze svého světa. Řád si klade za povinnost chránit veškeré lidstvo před hněvem bohů, neustále se zlepšovat a sílit, aby se jednoho dne v poslední bitvě mohli vyrovnat síle bohů. Vyznává řád, sílu, vytrvalost a odvahu. Zatracuje zahálku, modlářství, násilí na lidech víry a slabost.

 

Smečka

Sešli jsme se ze všech koutů světa, jelikož jsme vyslyšeli Satyrusovo volání. Jsme ochránci a bojovníci za harmonii světa, do kterého patří jak dobro, tak i zlo.

 

Tirme Taure

Tirme Taure - lesní hlídka, stojící na hranici lesa a města. Přidat se k nám může každý jenž přichází s dobrými úmysly, přátelským úsměvem a odhodláním držet hlídku před zlem z města i divočiny či rozplétat pavučinu záhad a tajemna hvozdu.

PS: Neboj se objevit své vnitřní zvíře!!!

 

Zaklínači

Jsme skupina skupina zaklínačů usídlivších se v Brožově, staráme se o sebe a za adekvátní poplatek o problémy s bestiemi. Máte dost zlata, jestli opravdu dost tak nasadíme krk abychom tě nějaké té bestie zbavily.

 

Zlatá pánvička

Renegáti, veteráni z arén, lidé utíkající před minulostí, zvědaví farmáři, pochybné existence, dobrodruzi… Celou tuto sortu lidí byste nalezli v uskupení zvaném Zlatá Pánvička. Vůdkyně a zakladatelka v jedné osobě, slovutná Gweras, zformovala tuto komunitu s jasnou vizí, Darovat lidem smysl existence. Členové Zlaté Pánvičky se díky jejich širokému spektru schopností věnují různým věcem: Od drobného obchodu přes žoldácké práce až po lov nestvůr. Samotná Gweras si udržuje přehled na veškerými aktivitami svých lidí a zařizuje kontrakty za vhodnou odměnu, protože zadarmo se ani špinavá pánvička nevydrhne. Momentálně se celé toto uskupení přesunulo do Brožova praktikovat svá roztodivná řemesla a nabízet různorodé služby.