Frakce 2023

Alchemická Dílna a Osvícený Cech Alchymistický

Alchemickou Dílnu v roce 1521 založili alchymisté Celestýn a půlgoblin Zmatmysl za štědré finanční pomoci dvou gelreánských šlechticů a filantropů - hraběte Wilhelma XII. Nethlenského, brožovského soudce, a barona Zachariáše Suda ze Sornské vinice.

Dílna je otevřena široké veřejnosti a nabízí lektvary, amulety a stříbření zbraní. Výroba je zakázková, ale nejběžněji poptávané lektvary je snaha mít skladem. Též nabízí ranhojičské, mágské a druidské služby.

Kolegům alchymistům pak za symbolický poplatek umožňuje využít plně vybavené laboratoře pro jejich výrobu či experimenty, sehnat zde na to případně materiál, a prostřednictvím Dílny lze také prodat vlastní výrobky. Zájemce se také může přidat do Osvíceného Cechu Alchymického, který sdružuje alchymisty, kteří chtějí bádat jak pro obecné blaho Brožova, tak pro rozšíření svých vlastních vědomostí na hranice možností. (Dílna je subjekt spíše výrobně-obchodní, Cech pak výzkumný.)

Pro ne-alchymisty se však u nás také vždy najde místo, jelikož v našem kolektivu si každá přátelská duše ochotná být loajální a pracovitá vyslouží náš respekt, a ten dokážeme náležitě ocenit nejen slovem.

Kontaktní osoba: Markus Scamnum

Příjímání nových členů: Ano

 

Brožovská knihovna (Knihovna)

 Založili manželé Daniel a Anja v rámci magické věže pod vedením mistra Kitekata.

Jako zástupci městské organizace se stali součástí městské rady na dlouhé roky.

Knihovna byla na dva roky přesunuta do Galmory, přičemž Knihovna spolupracovala s Galmorskou univerzitou.

Knihovna již zase plně funguje uvnitř Brožova.

Kontaktní osoba: Daniel Daneas Novotný

Příjímání nových členů: Jen vyjímečně

 

Cech obchodníků s tuřínem a právníků

Cech obchodníků s tuřínem vznikl jako volné sdružení přistěhovalců žijících na předměstí Brožova, které už nebavilo být věčně opomíjenými odpadky na okraji Brožovské společnosti bez nároku na zastání a příležitosti k výdělku. V čele organizace potom stanul Baron, široce respektovaný muž, který se staral o blaho komunity, zajišťoval klid a shovívavost ze strany městských autorit, a na oplátku požíval vážnosti a respektu, který se málokdo odvážil narušit. Jak postupně známost a prosperita cechu rostla, začal být ne-li respektován, tak minimálně nepřehlížen i institucemi města, až nakonec Baron Joshua zařídil oficiální uznání Cechu městem a sám zasedl v cechovní radě Brožova. O obchodech Cechu se traduje mnohé, říká se, že jeho členové dokáží sehnat cokoli, od vysoce kvalitních brukvovin s vysokým obsahem vitamínů, až po přírodní životabudiče menší nutriční hodnoty, nicméně značně pozvedající ducha, nicméně faktem je, že se sice našlo mnoho takových, kteří Cech obviňovali i ze závažných zločinů, žádný z nich ovšem nikdy nedorazil ke slyšení před oficiálními autoritami a dali přednost různým pracovním cestám a rekondičním pobytům na dobu neurčitou. A tak se dá očekávat, že i do budoucna bude předměstí díky Cechu vzkvétat nakolik, kolik je toho jen tuřín schopen. V poslední době se také aktivity cechu zaměřují na oblast práva, což vedlo k založení Cechu právníků, aby každý, kdo se cítí být nespravedlivě drcen okovanou botou slepého práva, našel u Cechu zastání a dovolal se spravedlnosti, případně potrestání těch, kdo mu ukřivdili.

Kontaktní osoba: Adam Nickless

Příjímání nových členů: Jen vyjímečně

 

Církev Světla Svatého

Spravedlnost je slepá, my však nikoli. Jsme svíčkou v temnotě. Jsme hradbou před silami zla. Jsme Průvodci na cestě životem. Světlo Svaté je náruč, radost, začátek cesty i její cíl. Kdo jsme? Jsme Světlonoši. A ty můžeš být jedním z nás. Jsme Církev, jež s otevřenou náručí vítá každého se srdcem na správném místě.

Kontaktní osoba: Levi Athan

Příjímání nových členů: Ano

 

Garda

Před x lety začala upadat síla i respekt městské gardy a začala být spíše pro smích. Z toho důvodu byl osloven Kapitán (dnes již Generál) Westfall, aby převzal otěže této frakce a navrátil jí věhlas a slávu, což se velmi brzy stalo. Během dvou let se z Gardy stala velmi silná a funkční frakce, s jasně danými pravidly a řádem. Za další dva roky v podstatě vymizela kriminalita ve městě a celkové nebezpečí i mimo něj.

Kapitán Westfall získal velmi silnou pozici, stal se zakládajícím členem městské rady a jako jediný nesložil funkci, když se vrátil místodržící. Byla založena oficiální domobrana a Westfall sjednotil všechny ozbrojené složky, frakce a skupiny ve městě (nyní pod názvem RAMBOS - Rada Aktivních Městských Bojových a Ozbrojených Složek).

Garda prošla částečnou restrukturalizací a z městské hlídky se vyvinula v soukromou polovojenskou jednotku. Stále plní funkci obrany města a potírání zločinu, ale již dávno to není partička mrcasníků na hlídce... většina členů slouží již několik let a Generál Westfall má plnou podporu a důvěru. Toho si je vědom i místodržící, za kterým zase stojí pevně, zatím, i Generál, a tak je tento vztah v této chvíli pevný a produktivní.

Kromě samotné obrany města a okolí řeší Garda i drobné přečiny a vede vyšetřování.Lze tedy říci, že Garda plní veškerou četnickou i vojenskou funkci. Dále je to trénink domobrany. Generál Westfall spolu s panem Bezzemkem (Martin Farmačka) vede celkovou armádu v boji a společně řeší vojenskou strategii.

Kontaktní osoba: Jaroslav Skurut Kubický

Příjímání nových členů: Ano

 

Kancelář pana Místodržícího (vinárna)

Kancelář pana Místodržícího spravuje a stará se o chod a fungování města. Je nejvyšším správním celkem Brožova a okolí. Bohužel jak se zdá - vzhledem k poslednímu vývoji událostí se pan Katcherio d´Foret Noire klidu opět nedočká. Sice je pryč jeho závislost na theolitu, avšak problémy s Brožovem jsou zpět. A to odjel jen na chvilku…

Kancelář a správní budova sídlí v oblíbené Vinárně, odkud je dohlíženo na klid a mír v Brožově a na to, aby věci fungovaly tak, jak mají.

Modré prapory se stříbrnou orlicí hrdě vlají dále a jak se zdá, ani zde se nic nemění. Mění se ale rozhodně hloubka vrásek pana Luccasa a také velikost sýrového prkénka, podávaného při jednáních. Je opravdu velmi dobrý nápad nepřepínat nervy pana místodržícího, aby nemusel nechat prchlivost cloumat svým majestátem.

Vinárna jako taková je také sídlo Mrače de Trygallci zvaného Bohovrah, jednoho z nejvýše postavených knězů Církve Stroje v Tornelianu.

Kontaktní osoba: Katcher

Příjímání nových členů: Ne

 

Kaladorští vyslanci

Letos chceme především stabilizovat dění v regionu a podpořit naše spojence v Brožově jak po 
vojenské, tak po strategické stránce.

Kontaktní osoba: Dominik Žára

Příjímání nových členů: Ne

 

Karavana Khajiitů z Dahiru

Karavana Khajiitů je spolek původem z pouští Oblasti Asvalen z Dahirského Emirátu. Jsme kočovní obchodníci, kteří přitáhli do oblasti Brožova jako vyslanci Dahiru ve věcech politických a také ve vizi lehce vydělaného zlata prodejem nejrozličnějšího zboží: od exotického ovoce přes magické předměty až po otroky nebo informace.

Obchodujeme s komoditami po celém jižním a východním Tornelionu, nejspíše už jste o nás slyšeli. Nepřátele nemáme, jsme obchodníci řídící se pravidlem "Khajiit has wares if you have coin", takže si u nás svou cenu najde všechno a každý kdo jde kolem se se zájmem zastaví.

Bude nám velkou ctí s Vámi obchodovat, nebo jen prodiskutovat politické i nepolitické dění ve městě a na celém kontinentu.

Kontaktní osoba: Tomáš Novák

Příjímání nových členů: Ano

 

Konkláve

Prvotní myšlenka Konkláve byla podpora učení magických nauk, posílení pozice mágů ve městě a zajišťování zakázek svým členům. Situace ve městě však v posledních letech vedla k úpadku a hodnověrných uživatelů je poskrovnu. S touto novou skutečností prochází konkláve transformací v exkluzivní gentlemanský klub a společnost, která si nově mimo původních principů předsevzala kontrolu nevhodných uživatelů magie. Vzhledem k aktuálnímu obecnému povědomí se přijímají mágové, kteří jsou svému povolání loajální a nevyužívají magii jen jako „vhodný doplněk" ke svému stylu života. Mág je status, o který by se každý adept magických nauk měl snažit, a ne pouhá druhá možnost. A o tuto velikost Konkláve opět bude bojovat a chránit ji. I proto si nové hrdé členy bude důsledně vybírat. „Ale věř ty nadaný či nadaná, že jsou tou skupinou, kterou chceš být součástí!"

Kontaktní osoba: Jan Zpěvák

Příjímání nových členů: Ano

 

Lovci Nočních můr

Frakce se snaží ovlivňovat svět tak, aby pokud možno nebyl noční můrou pro Vlastníka moudrosti. Loví nestvůry. Nestvůru však vždy určují činy a ne rasa. Snažíme se získat moudrost o tomto snu Vlastníka moudrosti a Lovit zlo.

Kontaktní osoba: Martin Jeřábek

Příjímání nových členů: Ano

 

Obchodní společnost Rudá Liška

Obchodní společnost Rudá Liška vznikla jako sdružení dobrodruhů žijících v Brožově, kteří si uvědomili, že nemá cenu riskovat svůj život pro pár fufňů na nebezpečných dobrodružstvích. Rozhodli se tedy, že si začnou vydělávat obchodem, založili si tedy kasíno. Brožovský lid byl z kasína nadšený a obchodníci si během pár dnů vydělali více peněz, než za svůj život kdy viděli. Tyto peníze využili na zakoupení lodi, která slouží převážně jako dopravní prostředek na daleké obchodní a diplomatické cesty.

Postupem času se do Rudé Lišky začalo přidávat velké množství nových členů z celého kontinentu, na které při svých cestách narazili.

Po několika dlouhých letech obchodování v Brožově stala naše společnost stala oficiálně uznaným cechem, který brožovskému lidu nabízí širokou škálu služeb - hazardní hry v kasínu, jakými je například poker, kostky, či ruleta, nabízíme také diskrétní přepravu zásilek a lidí po celém kontinentu.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Kontaktní osoba: Kryštof Dio Broum

Příjímání nových členů: Ano

 

Řád Rudého Draka

Rytířský řád snařící se o znovuobnovení zaniklé filosofie. Část řádu tvoří Brožovští starousedlíci, část šlechtici z Lathmory. Řád znovuzaložil odpadlík Ashinarského řádu, na základě nalezených fragmentů z dávných dob, Lord Shaataz von Karlsberg. Řád si skalde za cíl sjednotit lidskou rasu a vyvést ji z područí bohů. To se snaží dosáhnout nekompromisní doktrínou. Jeho nepřáteli jsou všichni kdo rozvracjí jednotu lidstva, kdo se klaní bohům, a všichni nelidé kteří odmítají uznat lidstvo jako vyvolenou rasu.

Kontaktní osoba: Radek Shaataz Nauš

Příjímání nových členů: Ano, ale po předchozí domluvě

 

Smečka

Lesní skupina co jede kapku agresivnější přístup k lesním problémům přijímající že určité "zlo" je přirozené ba dokonce potřebné.

Kontaktní osoba: Robert Wiesner

Příjímání nových členů: Ano

 

Tirme Taure

Ochránci lesa, Kruh Druidů, si dali za úkol vrátit harmonii a klid zpět do Hvozdu v Brožovské divočině. Jedná se o jednu z nejstarších skupin, které aktivně působí v Brožově a také nejstarší skupinu, která v současné době působí ve Hvozdě. Původně jsme byli Hraničáři, kteří vyslyšeli volání Srdce Hvozdu.

Během formování skupiny jsme chránili zrození Draka a přísahali ochránit přírodu a rovnováhu. Jako hraničářská skupina jsme bojovali a zavírali pozůstatky Temného Hradu, kde sídlilo prastaré zlo - Temný hraničář. Někteří z nás se vydali na cestu poznání Hvozdu, někteří šli dál svou.

V boji proti Dryádí královně Tirme Taure stáli jednohlasně na straně Brožova a kromě boje jsme zavírali trhlinu způsobenou Theolithem. Za to jsme získali jako "odměnu" postavení Druidismu, Mony a Satyra mezi zakázaná a potíraná náboženství. Nicméně, z důvodu falešného obvinění ze zrady během boje proti Dryádí královně, jsme museli naše jméno čestně obhájit a získat tak místo v Radě v zastoupení Hvozdu a lesa jako takového, aby již nedocházelo k dalším omylům.

Kontaktní osoba: Balahen

Příjímání nových členů: Ano

 

Zaklínači

Jsme veřejně známá frakce, v tom smyslu, že o nás je veřejně vědomo a několikrát jsme spolupracovali s místodržícím a velvyslanectvím. Aktivně jsme se zapojili do ochrany královny na její cestě do Brozova, kde jsme její ochranu svěřili do rukou její (zjevně neschopné) gardy. Jinak se ale držíme v ústraní a do politického dění se nezapojujeme, pokud nás přímo nepoškozuje.

Kontaktní osoba: Kamil Stuchlík

Příjímání nových členů: Jen vyjímečně a po předchozí domluvě

 

Zlatá pánvička

Renegáti, veteráni z arén, lidé utíkající před minulostí, zvědaví farmáři, pochybné existence, dobrodruzi… Celou tuto sortu lidí byste nalezli v uskupení zvaném Zlatá Pánvička. Vůdkyně a zakladatelka v jedné osobě, slovutná Gweras, zformovala tuto komunitu s jasnou vizí, Darovat lidem smysl existence. Členové Zlaté Pánvičky se díky jejich širokému spektru schopností věnují různým věcem: Od drobného obchodu přes žoldácké práce až po lov nestvůr. Samotná Gweras si udržuje přehled na veškerými aktivitami svých lidí a zařizuje kontrakty za vhodnou odměnu, protože zadarmo se ani špinavá pánvička nevydrhne. Momentálně se celé toto uskupení přesunulo do Brožova praktikovat svá roztodivná řemesla a nabízet různorodé služby.

Kontaktní osoba: Klára Netíková

Příjímání nových členů: Jen vyjímečně