Ekonomika

Byliny

Na herním území vyskytují jen uvnitř paloučků. Palouček je strom označený cedulkou v jehož přímém okolí se nacházejí umělé květiny.

Sbírání bylin

Ke sbírání bylin je nutné umět dovednost Bylinkářství.

Z každého paloučku lze sbírat byliny jen dvakrát denně s odstupem trvajícím nejméně 1 hodinu.

Množství bylin které je možné z paloučku odnést je přímo úměrné stupni dovednosti Bylinkářství, viz stupeň I. = 1 bylina, stupeň II. = 2 byliny...

Využití

Byliny se využívají k přípravě nejrůznějších lektvarů, dryáků, léčiv a jedů. Z každé byliny lze udělat extrakt (ampulka jenž nahradí přítomnost dané byliny).

Byliny které nejsou zpracované do extraktů či jiných produktů, nelze druhý den od jejich sesbírání použít a musí být odevzdány.

Herně spotřebované byliny se nechávají u mistra bylinkáře, alchymisty, či druida.

Ostatní

Občas je možné byliny, či jejich extrakty zakoupit u mista bylinkáře.

Odkaz na herbář: Zde!

 

Zvířátka

Na herním území vyskytují jen uvnitř hájů. Háj je strom označený cedulkou v jehož přímém okolí se nacházejí malí plyšáci.

Lovení zvířátek

Zvířátka lze lovit jen s použitím zbraně střelné, vrhací nebo magického projektilu.

V každém háji lze lovit jen dvakrát denně s odstupem trvajícím nejméně 1 hodinu.

Během lovu lze zaútočit jen na dvě zvířátka a to na vzdálenost 10 kroků.

Na ulovení jednoho zvířátka má většina postav dva pokusy (počet pokusů je ovlivněn rasou).

Využití

Lze je prodat královskému výkupčímu, použít na druidský rituál, nebo mohou posloužit jako potrava pro upíry (upíry vysátá zvířátka jsou neprodejná).

Herně spotřebovaná zvířátka se nechávají u královského výkupčího, či mistra driuda.

 

Theolit

Těží se v dolech, ty jsou označeny cedulkou. U každého dolu se nachází dva krumpáče, dvoje přesýpací hodiny a váček se zmíněným theolitem.

Dolování theolitu

Dolovat lze jen za pomoci na místě se nacházejících krumpáčů.

V každém dole lze těžit jen dvakrát denně s odstupem trvajícím nejméně 1 hodinu.

Dolování započne otočením přesýpacích hodin. Dokud se písek v hodinách nepřesype, je nutné "kutat" přiloženým krumpáčem (krumpáč neničit).

Po dokončení práce si každá postava, která kutala, může odnést jeden až dva kousky theolitu (množství je ovlivněno rasou).

Využití

Je to surovina kterou lze prodat královskému výkupčímu.

Ostatní

Obrázek theolitu: Zde!

Theolit je zvláštní svítící kámen opředený tajemstvím.

 

Esence

Nacházejí se v tělech mocných bestií. Jedná se o skleněné valounky třech barev černé, modré a nejvzácnější červené.

Získávání esencí

Jsou součástí kořisti ze zabitých bestií.

Čím je bestie mocnější tím je pravděpodobnější, že z jejího těla pude získat esence a také, že bude mít vyšší kvalitu.

Využití

Lze je prodat královskému výkupčímu, ale mnohem více je ocení každý alchymista. Pro alchymisty jsou esence nejcennější surovinou.

Herně spotřebované esence se nechávají u královského výkupčího, či mistra alchymisty.

Ostatní

Obrázky esencí: Černá, Modrá, Červená

Červená esence je nejvzácnější surovinou ve hře. Každý rok se vyskytne v množství maximálně 3 až 5 kusů.

 

Herní měna

Směnky

Mince

Herní mince se počítjí ve čtyřkové soustavě.

Povídání o měďáku a další brožovské měně: Zde!

 

Obchodování a provozování služeb ve městě a jeho okolí

Zahrnuje veškerý herní prostor až po viadukt.

Na celém herním území je zakázáno prodávat jídlo a pití za reálné peníze, mimo organizací zajištěné provozovny.

Stany / Budovy

Vyžaduje získat listinu (glejt) od místodržícího města Brožova.

Cena

Benefity

Přenosné krámky / Pouliční prodej

Vyžaduje získat listinu (glejt) od gardy. Listina je platná vždy na jeden den.

Cena

Benefit

 

Ceník mistrů

Všechny povinné dovednosti spadající k povoláním - Zdarma.
Všechny nepovinné dovednosti s výjimkou zde vypsaných - 6 fufů.
První dovednost boje se zbraní (vztahuje se i na štít a kombinaci zbraní) - Zdarma.
Mutace - Zdarma (provádí hráč).
Bylinkářství - 1 / 6 / 24 (fufy).
Ranhojičství - 1 / 6 / 24 (fufy).
Koupě života / sponky / fragmentu duše u mistra kněze (v jednu chvíli nelze mít více jak čtyři) - 16 fufů.
Jiné úkony mistrů nespadající do učení dovedností mohou být zpoplatněny dle uvážení daného mistra.

 

Ceník královského výkupčího

Všechny ceny jsou uvedeny v fufech. Královský výkupčí je NPC které se nachází ve městě.

     Suroviny Výkup Prodej Poznámka
Bylina (nebo její extrakt) 0,5 2 Vykupují se jen v sudém počtu.
Zvířátko 1 ... Pokud se vejde do dlaně, má dvojnásobnou cenu.
Theolit 1 ...  
     Esence Výkup Prodej Poznámka
Černá 1 4  
Modrá 4 16  
Červená 16 64 Používá se na mutace a výrobu nejsilnějších amuletů.
     Lektvary Výkup Prodej Poznámka
Lektvar 1. úrovně 1 4  
Lektvar 2. úrovně 2 8  
Lektvar 3. úrovně 3 12  
     Amulety Výkup Prodej Poznámka
Amulet 1. úrovně 3 12 Vyrábí se ze 3 černých esencí.
Amulet 2. úrovně 8 32 Vyrábí se ze 2 modrých esencí.
Amulet 3. úrovně 16 64 Vyrábí se z 1 červené esence.
     Dryáky Výkup Prodej Poznámka
Dryáky 1. úrovně 1 4  
Dryáky 2. úrovně 2 8  
     Jedy Výkup Prodej Poznámka
Dřímák 1 12  
Křikloun 1 12  
Škrtič 1 12  
Jen na zbraně 1 12  
    Svitky Výkup Prodej Poznámka
Svitek štítu 2 8  
Svitek antimagie 2 8  
     Léčiva Výkup Prodej Poznámka
Lék ... 4 Léčí nemoci.
Odvar ... 4 Dává se do pokročilích obkladů urychlujících léčbu zranění.
Slabý protijed ... 4 Existuje i silný protijed, ale ten zde nelze koupit.