Životnost postavy / Zbraně

Životaschopnost

Každá postava má určitý počet životů, ty jsou symbolizovány sponkami. Tyto životy uvádějí, kolikrát se postava může po své smrti vrátit do hry.

Maximální množství životů, které může mít postava v jednom okamžiku, jsou 4.

Nově vytvořené postavy mají obvykle 3 životy, pokud mají odpovídající kostým.

Způsoby zvýšení, nebo znovunabytí životů

Životy (sponky) jsou někdy označovány za duševní fragmenty, nebo také střípky duše.

 

Agónie

Agónie je stav, ve kterém postava pomalu umírá a obdrží-li jakékoliv další zranění, ihned zemře.

Za běžných podmínek agónie trvá 5 minut (po stabilizaci ranhojičem 20 minut) - pokud v této době není postava ošetřena, zemře.

Kdy se postava dostane do stavu agónie

Pozor! Obdrží-li těžké zranění již zraněná postava, která však nebyla ve stavu agónie, nedojde k její smrti, ale právě zmíněné agónii.

Co dělat ve stavu agónie

Existují postavy u kterých je vlivem herních mechanik to omezení upraveno.

 

Smrt

Smrt je stav, kdy postava v důsledku zranění či jiné herní mechaniky zemře.

Co dělat po smrti postavy
  1. Následujících 5 minut setrvat na místě a hrát mrtvolu. Pokud s mrtvolou není dále manipulováno, odejít do Podsvětí.
  2. Při přesunu do Podsvětí mít obě ruce na hlavě a na případné oslovení jinými postavami reagovat heslem "Nejsem tady".
  3. V Podsvětí je nutné odevzdat sponku symbolizující život a postupovat dle dalších pokynů.

V momentě kdy hráč přestane hrát mrtvolu, jeho postava nenávratně ztratí vzpomínky na posledních 30 minut života.

Definitivní smrt

Je stav, kdy se postava již nemůže oživit a navrátit do hry.

K definitivní smrti dojde při ztrátě posledního života (sponky), otravě jedem na míru, nebo při smrti veřejnou popravou vykonanou na rozkaz místodržícího.

 

Doba boje

Kdy začíná a končí boj
Co znamená doba boje

 

Herní boj

Pravidla boje jsou založena na Sjednocených bojových pravidlech ASF (SBP).

Herní boj (boj) je součástí hraní postavy (roleplayingu), měl by tedy být odehrán efektně, ale zároveň vždy zůstat v hranicích zábavy, přestože při něm jde o vítězství. Základním principem je, že platný zásah do zásahové plochy způsobí zranění. Bojovat podle těchto pravidel je možné jen s maketami zbraní, štítů a zbrojí, schválenými a označenými organizátory konkrétní hry.

Platný zásah (zásah) je zřejmý, nebolestivý úder, při němž dojde ke kontaktu útočné části zbraně se zásahovou plochou na těle zasaženého, pokud mu předcházel odpovídající nápřah.

Zásahové plochy
Zakázané plochy
Co je dál zakázáno

 

Zranění v herním souboji

Platnost zásahu v souboji posuzuje zasažený (nebo organizátor). V případě neplatnosti zásahu oznámí důvod ("Zbroj", "Odolal", útok bez nápřahu...).

Zranění postavy se odehrává (RP), reakce postavy by měla vždy co nejvěrněji odpovídat povaze a míře utrženého zranění.

Lehké zranění
Těžké zranění

 

Zbraně

Rozměrem zbraně se vždy rozumí největší naměřitelný rozměr. Všechny zbraně, šípy i jejich jednotlivé části musí být bez ostrých hran a výstupků, a především útočné části zbraní musejí být vyrobeny převážně z měkkých, pružných materiálů (molitan, mikroporézní pryž...), popřípadě ze dřeva. Je zakázáno používat poškozenou zbraň (naprasklou, atp.).

Kontaktní zbraně
Zbraně vrhací
Zbraně střelné 
Zbraně palné
Zbraně kontaktní Rozměr (cm) Poznámka
     Nezraňující        Nevyžadují žádnou dovednost pro jejich použítí, pokud nemají být použity v kombinaci.
Hůl 140 - 200 Musí být kompletně měkčená. Slouží k přenosu kouzel a krytí.
     Lehké        Nevyžadují žádnou dovednost pro jejich použítí, pokud nemají být použity v kombinaci.
Drápy zvířat a bestií 0 - 30 Musí být kompletně měkčené, dle stejných pravidel jaká platí pro vrhací zbraně.
Dýka 0 - 40 Pokud není dýka měkčená dle pravidel pro vrhací zbraně, nelze s ní bodat.
Tesák 40 - 60 Jílec min. 12 cm
     Střední        Jejich použití vyžaduje naučení dovedností boje s těmito zbraněmi.
Kladivo 0 - 90 Min. 1/3 topora u hlavice musí být měkčená.
Kopí 180 - 200 Hlavice s průměrem min. 8 cm, pouze bodná.
Meč 60 - 100 Jílec min. 15 cm.
Meč jedenapůlruční 100 - 125 Jílec min. 20 cm.
Řemdih 0 - 70 Max. délka řetězu je 30 cm. Řetěz může být vyroben z kůže, či provazu o min. tloušťce 0,3 cm.
Sekera 0 - 90 Min. 1/3 topora u hlavice musí být měkčená.
     Těžké        Jejich použití vyžaduje naučení dovedností boje s těmito zbraněmi.
Meč obouruční 125 - 140 Jílec min. 25 cm.
Sekera obouruční 90 - 120 Min. 1/3 topora u hlavice musí být měkčená.
Kladivo obouruční 90 - 120 Min. 1/3 topora u hlavice musí být měkčená.
Zbraně vrhací Rozměr (cm) Poznámka
     Nezraňující        Nevyžadují žádnou dovednost pro jejich použití.
Magický projektil 6 - 12 Malá šiška pro druidy. Váček se zrním pro alchymisty. Slouží k přenosu kouzel.
     Lehké        Nevyžadují žádnou dovednost pro jejich použití.
Dýka vrhací 0 - 30 Lze použít jako lehká kontaktní zbraň.
Hvězdice 0 - 15 ...
     Střední        Jejich použití vyžaduje naučení dovedností boje s těmito zbraněmi.
Sekera vrhací 0 - 30 Lze použít jako lehká kontaktní zbraň.
     Těžké        Jejich použití vyžaduje naučení dovedností boje s těmito zbraněmi.
Oštěp 60 - 80 Lze použít jako lehká kontaktní zbraň.
Zbraně střelné Rozměr (cm) Poznámka
     Lehké        Nevyžadují žádnou dovednost pro jejich použití.
Pistolová kuše ... Max. nátah 15 kg.
     Střední        Jejich použití vyžaduje naučení dovedností boje s těmito zbraněmi.
Luk ... Max. nátah 15 kg.
     Těžké        Jejich použití vyžaduje naučení dovedností boje s těmito zbraněmi.
Kuše ... Max. nátah 15 kg. Při zapření o rameno musí umožňovat míření podle šípu.
Zbraně palné Rozměr (cm) Poznámka
     Těžké         Zakázané pro všechny postavy, které k jejich používání nezískali povolení již v minulosti.
Loktarka ... Vyžadje střelný prach. Ten je možné získat jen u mistra alchymisty.

 

Štíty

Ke krytí útoků je společně s kontaktními zbraněmi možno využívat pořadateli schválený a označený štít. Hrana štítu musí být změkčena obalením, celkové provedení štítu musí být funkční, odpovídající váhy a nesmí být nebezpečné pro okolí (žádné tříštivé materiály, hroty, výstupky). Štíty rozlišujeme v několika velikostech.

Typ štítu (používání štítu vyžaduje naučení dovednosti - Štíty)
Malý do 30 cm
Střední do 60 cm
Velký do 80 cm
Pavéza do 160 x 70 cm

 

Zbroje

Ve hře je povoleno nosit a používat pouze bezpečné (žádné tříštivé materiály, hroty, výstupky), reálně vyrobené zbroje a jejich imitace (náhražková zbroj např. z koberce), schválené a označené organizátory před začátkem akce. Neschválené a neoznačené zbroje je zakázáno nosit na těle. Každá zbroj chrání jen ta místa, jenž pokrývá, viz hrudní plát nedokáže chránit před zásahem do nohou...

Kategorie zbroje Typ zbroje Kategorie zbraní jejichž útoky zbroj kryje
Lehké Kožená, náhražková, prošívanice Lehké
Střední Kroužková, šupinová Lehké, střední
Těžké Plátová Lehké, střední, těžké (těžké zbroje lze probít jen přez "Průraz")

 

Odkaz na Google Dokument k případnému tisku: Zde!
Odkaz na Google Tabulku k zbraním, štítům a zbrojím: Zde!