Zlenice LARP

Vítejte na stránkách Zlenic, jedné z nejstarších a největších LARP her v České republice.

LARP (live action role playing) je hra, ve které se ponoříte do jiného světa. Zahrajete si postavu s vlastním příběhem, který skrze své hraní píšete sami. 

Náš svět je svět tradiční fantasy, můžete se tak zde stát např. trpasličím válečníkem, dvorským básníkem či moudrým kouzelníkem. Na webu najdete o našem světě více informací - jeho reálie, povolání či víry. Naše hra je, ale charakteristická i tím, že se v ní fantazii meze příliš nekladou. Chcete-li si proto zahrát něco neobvyklého, co naše stránky nenabízí, avšak myslíte si, že se to do světa Zlenic hodí, napište nám.

Na facebooku dále existuje skupina sdružující hráče, kde můžete verbovat členy do svých družin a nebo vyměňovat zážitky s ostatními.

 

Brožovské slavnosti - Poslední vůle kapitána Westfalla

Termín konání akce 13. - 15.10.2023

Registrace spuštěna

 

Plameny svíčky vrhaly mihotavé stíny na kus listiny ležící na stole. 

"Pokud čtete tyto řádky, tak nejsem již mezi živými. Jistě jsem umřel hrdinskou smrtí při obraně Brožova před nějakým velkým zlem a jistě jsem položil život, abych zachránil své přátele.

No nic.

Jak jistě víte, chudobou jsem za svého života rozhodně netrpěl a svůj majetek si do hrobu také nevezmu. Proto sepisuji svoji poslední vůli, která bude vykonána po mém pohřbu…."

Další kus listiny ale chybí, jako kdyby byl utržen. Jako kdyby někdo nechtěl, aby zbytek závěti byl přečten.

A někde daleko, mimo Brožov, se rozsvítily modré magické runy…

 

Pár slov od Katchera, který pro vás hráče na letošní slavnosti připravuje program.

Drazí hráči,

blíží se podzim a společně s ním se blíží možnost opět navštívit Brožov, kde je přeci krásně. Pojďme si ale trošku říci, co od tohoto lze čekat.

K terminologii - můžeme tomu říkat mezidíl, protože je - překvapivě - mezi díly. Nejedná se o možnost dohrávek velkých dějových linek či uzavírání otevřeného příběhu, jestli si rozumíme.

Podzimní mezidíl má sloužit k příjemnému oddychu postav, které si také zaslouží nějaké to společenské vyžití i mimo léto - a přeci jen, je fajn vídat milé tváře víckrát než jednou ročně.

Ke konceptu celého mezidílu se pojí několik bodů - značná část z nich se projeví i v pravidlech, která jsou uzpůsobena malé organizační náročnosti dílu.

Hra probíhá pouze v sobotu od rána až do večera, noční hra - pokud není řečeno jinak - se žádným způsobem nekoná.

Zároveň také nedochází k "otevření" velké registrace - není možné si vzít své herní předměty (amulety, peníze) a není možné si je také uložit. Stejně tak nelze do postavy nic "vepsat" - nelze tedy levlovat skilly a další věci, které vám umožňují Mistři. To ale neznamená, že by se vaše činy neodrazily ve světě Zlenic, spíše naopak!

Také to rozhodně neznamená, že pro vás nepřipravujeme nějakou rychlou zábavu, jak pramení z první části příspěvku. Chudák Westfall…

A tím se maličko dostáváme ke konceptu: hru se snažím optimalizovat pro hruba 50 - 55 lidí a počítejte si tím, že hardcore běhačka po lese či velkodungy to nebudou. Opět - cílem je trošku odpočinek a hlavním jádrem akce by měly být mezihráčská/mezipostavová pohoda.

A kdo ví? Třeba se velké události stanou během časů nečekaných…

Pravidlová doložka platná pro Brožovské slavnosti: Zde!

 

Kontakty
  • Registrace - Julie "Samantha" Vondráková - jeminni@seznam.cz
  • Příběhová sekce, frakce - "Karma" - zlenicepj@email.cz, facebook (preferován)
  • Bestiář a CP - Dana "Morwen" Nováková - zlenicepj@email.cz, facebook (preferován)
  • Pravidla hry, webové stránky - Miloslav "Raist" Friesse - zlenicepj@email.cz, facebook (preferován)
  • Larpové zbraně - Robert "Reugel" Waschka - bobw@volny.cz
  • Umístění a rezervace historických stanů / ohlašování ohnišť - Pavel "Rohir" Kopeček - rohirovo@gmail.com
  • Hospoda a účetnictví netýkající se registrace - Olga "Olí" Kostkanová - gwendy@asf.cz

 >>>všeobecné dotazy: facebook (preferujeme) / email: zlenicepj@email.cz <<<

Akce probíhá pod záštitou Asociace Fantasy (ASF).